новини
 • 17.03.2017 г.
  Одобрен е окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016
  прочети >>
 • 28.12.2015 г.
  Кандидатите за Директни плащания 2015 могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” .
  прочети >>
 • 28.08.2015 г.
  Стартират специализирани теренни проверки на Физически блокове в землищата на област Перник през 2015г., съгласно Заповед № РД 09-575/19.08.2015г. на Министъра на МЗХ. Графикът е побликуван в рубриката "Актуално"
  прочети >>
актуално


РЕШЕНИЕ № 5 от 04.07.2018 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 75.50 KB
ново ГРАФИК за дейността на КТИ през месец Юли 2018 г. 69.16 KB
актуално ново График за дейността на КТИ за месец ЮНИ 2018г. 69.67 KB
ново ЗАПОВЕД № РД-161/21.05.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Перник за обявяване на пожароопасен сезон за периода от месец юни до месец ноември 2018 г. 340.86 KB
ново РЕШЕНИЕ № 4 от 04.05.2018 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 99.50 KB
актуално ново График на КТИ за месец МАЙ 525.82 KB
ново График за извършване контрол по безопасността на техниката при работа с нея и по време на движение по пътищата за месец април 2018г. 477.78 KB
актуално ново Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 261.74 KB
ново Ред и условията за вписване в Лозарския регистър 175.49 KB
актуално ново С П И С Ъ К на свободните имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година, на територията на област ПЕРНИК. 32.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »