новини
 • 20.08.2018 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2018 г.
  прочети >>
 • 09.08.2018 г.
  Важно: На вниманието на всички физически и/или юридически лица, осъществяващи селскостопанска дейност на територията на област Перник.
  прочети >>
актуално


Г Р А Ф И К за дейността на КТИ,ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец Октомври 2018 г. 71.99 KB
Протокол от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2018/2019 година за отдаване под наем и аренда на свободните земи от държавния поземлен фонд в област Перник с НТП „ниви“ 121.50 KB
Протокол от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2018/2019 година за отдаване под наем за една година на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд в област Перник. 99.50 KB
Г Р А Ф И К за дейността на КТИ, ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец септември 2018 г. 63.08 KB
ново ГРАФИК за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове в землищата на област Перник през 2018 г. Съгласно Заповед №РД 09-757/10.08.2018г. на МЗХГ 15.17 KB
важно ОБЯВА ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ 30.00 KB
важно актуално ново Списък на физическите блокове подлежащи на теренна проверка на място на територията на област Перник през 2018 г. съгласно Заповед № РД 09-757 от 10.08.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите 3.25 MB
актуално ново Заповед №РД 09-757 от 10.08.2018г. на Министъра на земеделието храните и горите за извършване на специализирани теренни проверки 2018г. 1.14 MB
важно ново Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите и Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година 653.55 KB
актуално ново Указания и Заповед № РД-09-674 от 26.07.2018 г. на министъра на земеделието храните и горите във връзка със прилагането на схемата за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" - кампания 2018 г. 1.30 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »