новини
 • 09.11.2018 г.
  Областна дирекция "Земеделие"- Монтана уведомява земеделските стопани, че на 20.11.2018г. от 10.00ч.
  прочети >>
 • 07.09.2018 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” МОНТАНА, УВЕДОМЯВА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТТА
  прочети >>
 • 10.08.2018 г.
  СЪОБЩЕНИЕ : УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


23.11.2018 ЗАПОВЕД 397/22.11.2018Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДААНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 9 ОТ ЗСПЗЗ , ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО § 12А ОТ ПРЗ НА ЗСПЗЗ В ОБЛАСТ МОНТАНА. 70.25 KB
23.11.2018 ЗАПОВЕД 396/22.11.2018Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДААНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 8 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ. 56З, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ, ВЪРХУ ИМОТИ В ОБЛАСТ МОНТАНА. 74.28 KB
07.11.2018 Заповед №377/07.11.2018 г. на директора на ОДЗ-Монтана във връзка с разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и списък на свободни земеделски земи от ДПФ, попадащи в границите на масивите за ползване по чл. 37в за стопанската 2018/2019 г. 72.27 KB
06.11.2018 Обява съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС във вр. с инвестиционно предложение за яз.Огоста. 41.00 KB
31.10.2018 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ - втора тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2018-2019 година. 197.00 KB
10.10.2018 Заповед №291/10.10.2018 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свобони, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в обл. Монтана. 112.00 KB
10.10.2018 Заповед №289/09.10.2018 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 ЗСПЗЗ за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2018/2019 г. 110.88 KB
10.10.2018 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие във втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. 88.62 KB
05.10.2018 Индикативен график за извършване на специализирани теренни проверки на територията на област Монтана. 398.00 KB
07.09.2018 ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА НА НАП ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 762.04 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com


повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 


повече>>


Промяна предназначение на земеделски земи


повече>>Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.


повече>>


.

––––––––––––––––––––––––––––

.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 659"