новини
 • 18.09.2017 г.
  ОБЯВА: На вниманието на курсистите от курса за пробовземачи на сурово краве мляко в област Монтана!
  прочети >>
 • 28.08.2017 г.
  Указания и документи относно „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 26.08.2017 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


20.11.2017 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИМОТИ ПО ПАРАГРАФ 12А ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ 162.50 KB
02.11.2017 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ - втора тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2017-2018 година. 169.00 KB
27.10.2017г. Заповед №456/27.10.2017 г. на директора на ОДЗ-Монтана във връзка с разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и списък на свободни земеделски земи от ДПФ, попадащи в границите на масивите за ползване по чл. 37в за стопанската 2017/2018 г. 71.20 KB
24.10.2017г. ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - СВОБОДНИ / НЕГОДНИ / ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 8 ОТ ЗСПЗЗ 158.50 KB
24.10.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРОКА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА НАРЕДБА 3/1999Г. 21.50 KB
24.10.2017г. Бланки за анкетна карта и формуляр за регистрация на земеделските стопани по Наредба № 3/1999 г. 261.60 KB
24.10.2017г. Новa версия на електронен файл на анкетна карта и формуляр за регистрация на земеделските стопани по Наредба № 3/1999 г. 531.25 KB
17.10.2017г. Заповед №422/16.10.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 ЗСПЗЗ (втора тръжна сесия) за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2017/2018 г., списък на имотите, образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в търга. 190.36 KB
16.10.2017г. Заповед №423/16.10.2017г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр.Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по ред на чл.27, ал.9 ЗСПЗЗ, върху земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и образец на заявление за участие в търг. 99.56 KB
13.10.2017 Актуализиран индикативен график за извършване на теренни проверки на място за област Монтана. 828.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа

 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com

повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника

повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 

повече>>

Промяна предназначение на земеделски земи

повече>>

Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.

повече>>

Национална Селска Мрежа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 573"