новини
 • 22.12.2017 г.
  Общинска служба по земеделие гр. Берковица и директорът на ОД"Земеделие" гр. Монтана получиха грамоти от министъра на МЗХГ.
  прочети >>
 • 21.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 20.12.2017 г.
  НАГРАДА „ПЪРВО МЯСТО” ЗА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


12.01.2018г. Заповед №8/11.01.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Монтана за откриване на търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017/2018 г., списъци на имотите, образци на тръжни документи и указания за участие в търга. 229.52 KB
10.01.2018 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ - ГР. МОНТАНА 32.50 KB
19.12.2017 ЗАПОВЕД РД 46-428 /13.12.2017Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СЛОЙ „ПЛОЩИ ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ” ЗА КАМПАНИЯ 2017. 122.03 KB
18.12.2017 Заповед №547/18.12.2017г. на Директора на ОД"Земеделие" - Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана и образец на заявление за участие. 72.46 KB
01.12.2017 ЗАПОВЕД № 505/01.12.2017Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ - МОНТАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО И ВТОРО МЯСТО КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 8 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ИМОТИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 109.00 KB
20.11.2017 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИМОТИ ПО ПАРАГРАФ 12А ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ 162.50 KB
02.11.2017 Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ - втора тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2017-2018 година. 169.00 KB
27.10.2017г. Заповед №456/27.10.2017 г. на директора на ОДЗ-Монтана във връзка с разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и списък на свободни земеделски земи от ДПФ, попадащи в границите на масивите за ползване по чл. 37в за стопанската 2017/2018 г. 71.20 KB
24.10.2017г. ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - СВОБОДНИ / НЕГОДНИ / ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 8 ОТ ЗСПЗЗ 158.50 KB
24.10.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРОКА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА НАРЕДБА 3/1999Г. 21.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа

 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com

повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника

повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 

повече>>

Промяна предназначение на земеделски земи

повече>>

Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.

повече>>

Национална Селска Мрежа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 584"