новини
 • 19.06.2017 г.
  Презентации от работната среща по проект НNV Link – „Земеделие с Висока Природна Стойност: Обучение, Иновации и Знания“ , проведена на 2 юни 2017 г. в с. Спанчевци, община Вършец
  прочети >>
 • 02.06.2017 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО!
  прочети >>
 • 29.05.2017 г.
  На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


17.07.2017г. Образци на тръжни документи, проект на договори и указания за участие в търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за област Монтана, считано от стопанската 2017/2018 година. 151.93 KB
14.07.2017г. Заповед №253/13.07.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Монтана за откриване на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017/2018 г. и списък на имотите обект на търга. 100.86 KB
03.07.2017 Обявление във връзка със Заповеди на Директора на ОД"Земеделие"-Монтана за одобряване на ПНИ в стопански дворове на територията на област Монтана. 335.53 KB
06.06.2017 Заповед РД 09-430 от 02.06.2017 г. за определяне на ставката за подпомагане по Схемата за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (Зелени директни плащания) за кампания 2016 г. 203.20 KB
06.06.2017 Заповед РД 09-431 от 02.06.2017 г. за определяне на подпомагането по Схемата за единно плащане на площ. 204.89 KB
29.05.2017г. На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции. 33.50 KB
ЗАПОВЕД 209/26.05.2017Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА 2017 ГОДИНА ВЪВ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ МОНТАНА. 107.00 KB
Обявление във връзка със Заповеди на Директора на ОД"Земеделие"-Монтана, относно одобрени ПНИ на стопански дворове в землищата на Василовци, Митровци, Лесковец и Балювица. 315.89 KB
КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИ, свързани с Областна дирекция „Земеделие”, вкл. и общинските служби по земеделие 211.00 KB
Заповед № РД 46-142 от 01.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2017 г слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 1.47 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа

 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com

повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника

повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 

повече>>

Промяна предназначение на земеделски земи

повече>>

Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.

повече>>

Национална Селска Мрежа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 526"