новини
 • 18.09.2017 г.
  ОБЯВА: На вниманието на курсистите от курса за пробовземачи на сурово краве мляко в област Монтана!
  прочети >>
 • 28.08.2017 г.
  Указания и документи относно „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 26.08.2017 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


21.09.2017г. Актуализиран индикативен график за извършване на теренни проверки на място за област Монтана. 774.00 KB
20.09.2017г. Пълен списък на физическите блокове попадащи за извършване на специализирана теренна проверка на място за обл. Монтана, актуален към 19.09.2017г. 76.03 KB
19.09.2017г. Заповед №305/19.09.2017г. на Директора на ОД "Земеделие" - Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана и образец на заявление. 1.12 MB
31.08.2017г. Протокол от проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - първа тръжна сесия за отдаване на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за едногодишно ползване под наем за стопанската 2017-2018 година. 208.50 KB
18.08.2017г. Протокол от проведен търг - първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017-2018 година за област Монтанa. 1.97 MB
11.08.2017г. Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017 – 2018 година. 105.50 KB
31.07.2017г. Заповед №258/28.07.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - стопанската 2017-2018 г., списък на имотите, образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в търга. 190.64 KB
17.07.2017г. Образци на тръжни документи, проект на договори и указания за участие в търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за област Монтана, считано от стопанската 2017/2018 година. 151.93 KB
14.07.2017г. Заповед №253/13.07.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Монтана за откриване на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2017/2018 г. и списък на имотите обект на търга. 100.86 KB
03.07.2017 Обявление във връзка със Заповеди на Директора на ОД"Земеделие"-Монтана за одобряване на ПНИ в стопански дворове на територията на област Монтана. 335.53 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа

 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com

повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника

повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 

повече>>

Промяна предназначение на земеделски земи

повече>>

Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.

повече>>

Национална Селска Мрежа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 535"