новини
 • 14.03.2018 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА УВЕДОМЯВА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ,
  прочети >>
 • 19.02.2018 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА УВЕДОМЯВА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА,
  прочети >>
 • 31.01.2018 г.
  Важно! На вниманието на земеделските стопани.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


10.05.2018г. Заповед №136/08.05.2018г. на Директора на ОД"Земеделие"-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственност по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл. 56 з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в област Монтана и образец на заявление. 70.32 KB
10.05.2018г. ЗАПОВЕД №135/08.05.2018г ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИМОТИ ПО ПАРАГРАФ 12А ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ. 68.50 KB
03.05.2018г. НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ – 2018г. 85.50 KB
02.04.2018г. НАРЕДБА № 2 ОТ 26 МАРТ 2018 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ 75.11 KB
02.04.2018г. СЪОБЩЕНИЕ във вр. с Условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран, от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 13.39 KB
22.03.2018 На вниманието на кандидатите за директни плащания за Кампания 2018 г. 99.00 KB
20.03.2018 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕН ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ - СТОПАНСКИ ДВОРОВЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА 93.50 KB
12.03.2017 Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до ИВАЙЛО СИДЕРОВ МЛАДЕНОВ. 100.00 KB
08.03.2018г. Заповед №76/08.03.2018г. на Директора на ОД"Земеделие"-Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възтановяване в обл. Монтана. 103.50 KB
06.03.2018г. Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до „АГРО ЛЕС ФЕНИКС 775” ЕООД. 98.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа

 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com

повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника

повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 

повече>>

Промяна предназначение на земеделски земи

повече>>

Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.

повече>>

Национална Селска Мрежа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 610"