новини
 • 08.03.2017 г.
  На вниманието на всички говедовъди!
  прочети >>
 • 08.03.2017 г.
  Обществена консултация за целите и принципите на общата селскостопанска политика след 2020г.
  прочети >>
 • 15.02.2017 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР.МОНТАНА, УВЕДОМЯВА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ ГРАФИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ НА ОБЩАТА
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 46-142 от 01.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2017 г слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 1.47 MB
Важно! На Вниманието на земеделските стопани, които подават заявления за подпомагане за кампания 2017. 98.00 KB
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СЛОЙ ПЛОЩИ ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2016 ГОДИНА 43.21 KB
НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2017 3.28 MB
Доклад за средното годишно рентно плащане за 2016 година за земи с НТП "Трайни насаждения" за землище с. Горно Озирово, общ. Вършец. 107.50 KB
Заповед № РД 46-93/28.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017-2018 година и списък на имотите за област Монтана. 109.46 KB
НОВИ ОБРАЗЦИ С ИЗМЕНЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37 И ОТ ЗСПЗЗ 37.02 KB
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И ОТ ЗСПЗЗ 113.00 KB
СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК ДО ЕТ „СЕНИТА-СЕВЕРИНА ГЕОРГИЕВА” 103.50 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ПО ОБЩИНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА КАМПАНИЯ 2017 ГОДИНА 103.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа

 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com

повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника

повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 

повече>>

Промяна предназначение на земеделски земи

повече>>

Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.

повече>>

Национална Селска Мрежа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 456"