новини
 • 20.05.2016 г.
  Във връзка с разпространението на болестта Нодуларен дерматит
  прочети >>
 • 05.04.2016 г.
  Уведомление на Областна дирекция Земеделие – гр. Кърджали уведомява всички тютюнопроизводители
  прочети >>
 • 25.02.2016 г.
  На 25.02.2016г. от 11 часа, в зала 301 на Областна администрация гр. Кърджали
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост 257.03 KB
З А П О В Е Д № РД 46-323 София, 14.05.2016 година На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с писмо с рег. № 9166-31/17.03.2016 г., предложение с рег. № 9166-31/26.04.2016 г. и одобрен доклад с рег. № 93-5063/14.05.2016 г.. 96.58 KB
ЗАПОВЕД № РД 09-249 гр.София 27.04.2016 г. Срокът за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводителите за реколта 2016 г. да бъде удължен до 3 юни 2016 г. 14.96 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 5 от 17.05.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 84.50 KB
Заповед № РД09-249 София 27.04.2016 г. 14.96 KB
ЗАПОВЕД № РД 11-725 гр.София 27.04.2016 г. На основание чл.47, ал. 1и ал. 2 и чл. 117, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит. 485.65 KB
Указания във връзка с публикуване в ДВ.бр.19 от 11 март 2016 г. промени в закона за тютюна и тютюневите изделия 1.23 MB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 4 от 21.04.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 81.00 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти, частна държавна собственост на територията на област Кърджали, както следва: Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № - 43/18.04.2016 642.04 KB
На вниманието на собствениците на имоти (сгради или земя и сгради) в стопански дворове. Областна дирекция "Земеделие" Кърджали уведомява всички собственици на имоти в стопански дворове /организации по §12 от пзр на зспзз /бивши ткзс/, както и на сгради и съоръжения в тях да представят документите си за собственост в съответните общински служби по земеделие по местонахождение на имота с цел отразяване на данните за собственост в създадените регистри към картата на възстановената собственост. 153.97 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 307"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа