новини
 • 26.01.2015 г.
  Започна изплащането на близо 950 млн. лв. субсидии на фермерите
  прочети >>
 • 05.12.2014 г.
  От днеска започва подаване на заявления за допълнително подпомагане от 5 млн. в сектор „Плодове и зеленчуци” по de minimis от фонд „Земеделие
  прочети >>
 • 20.11.2014 г.
  От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


О Б Я В Я В А К О Н К У Р С за следните длъжности: “юрисконсулт” в Дирекция “АПФСДЧР” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, “старши експерт” в Дирекция “АПФСДЧР” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, “младши експерт” в Главна дирекция “Аграрно развитие” при ОД “Земеделие” гр. Кърджали, “младши експерт” в общинска служба по земеделие – Ардино, Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали: 103.00 KB
З А П О В Е Д № КЖ – 8 гр. Кърджали, 27.01.2015 г. 194.11 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 1 от 22.01.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи занеземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 80.50 KB
INFO SHEET Директни плащания 130.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 12 от 22.12.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 76.00 KB
Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 36.53 KB
Заповед №КЖ – 1 от 05.01.2015 год. за откриване процедура за провеждането на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2014/2015 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 78.50 KB
Списъци, образци на документи, образци на договори за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за стопанската 2014/2015 година на територията на област Кърджали 1.87 MB
З А П О В Е Д № КЖ – 122 гр. Кърджали, 29.12.2014 г. 98.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 11 от 27.11.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 54.85 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 264"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа