новини
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 • 18.10.2016 г.
  На 25.10.2016г. от 10:30 часа, в залата на Бизнес инкубатора в гр. Кърджали ще се проведе по график среща на областния експертен съвет по животновъдство.
  прочети >>
 • 31.08.2016 г.
  Стартиране на теренните проверки на физическите блокове, заявени за подпомагане по време на кампания 2016 г
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Обява за издадена заповед на директора на ОД "Земеделие" Кърджали за одобряване на план на новообразуван имот на стопански двор в землището на с. Скалище. 159.82 KB
Протокол на комисия назначена със Заповед №КЖ-139/15.11.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за класираните на І и ІІ място участници в търг (втора тръжна сесия) за предоставяне под аренда на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на област Кърджали за стопанската 2016/2017 г. 1.45 MB
Търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2016-2017 година, за срок от една стопанска година. 604.45 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 10 от 03.11.2016 година за: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 36.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 9 от 20.10.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 45.00 KB
Обявление за план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с.Ковил, общ.Крумовград, обл.Кърджали 154.55 KB
Изпращаме Ви информация за ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство, което ще се проведе на 21 и 22 октомври 2016 г. в Сливен. 88.30 KB
Протокол от проведен на 14.10.2016 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2016-2017 година, за срок от една стопанска година. 2.33 MB
Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността „ младши експерт ” в общинска служба по земеделие - Ардино 882.42 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали съобщава, че на основание Заповед №РД09-763/10.10.2016г. е определен прием на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” . Заявленията ще се подават в Общинските служби по земеделие, срока за прием е от 17.10.2016 г. до 28.10.2016 г. За повече информация в Общинските служби по земеделие, както също и на сайта http://www.mzh.government.bg/odz-kardzhali/bg/Home.aspx. 370.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 330"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа