новини
 • 08.05.2018 г.
  Електронен файл за регистрация на земеделските стопани
  прочети >>
 • 06.10.2017 г.
  От днес животновъдите доказват реализацията на млякото и млечните продукти, както и разпределяне на новородените телета
  прочети >>
 • 06.10.2017 г.
  Актуалната версия на електронния файл на ЗС.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Политика за информираност и прозрачност при обработването на лични данни в регистрите, поддържани от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали 109.05 KB
Протокол с резултати от обявен със Заповед №РД–11–112/14.05.2018 г. и проведен на 20.06.2018 г. търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост в землища на територията на област Кърджали. 252.80 KB
ВАЖНО!!! Заповед №РД-11-131/18.06.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" за откриване процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или арнеда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2018/2019 година 1000.77 KB
Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели 809.00 KB
Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (Приложение 1) и образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ (Приложение 2) 26.45 KB
Решение № К – 04 от 30.05.2018 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 44.50 KB
Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 13.13 KB
Съобщение за обнародвани промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/. 264.25 KB
Заповед № РД – 11 – 115 от 23.05.2018 г. на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие.“ 460.29 KB
Заявления за търг по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 79.48 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 364"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа