новини
 • 15.05.2014 г.
  Започна подписването на договори с млади фермери
  прочети >>
 • 29.04.2014 г.
  Фонд „Земеделие” започна поетапно изплащане на над 107 милиона лева на тютюнопроизводителите
  прочети >>
 • 26.03.2014 г.
  Започва подаването на годишните декларации по схемата „Млечни квоти”
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


З А П О В Е Д № КЖ – 56 гр.Кърджали, 18.07.2014 год. 162.79 KB
З А П О В Е Д № КЖ – 55 гр.Кърджали, 18.07.2014 год. 208.91 KB
Средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2014-2015 г 119.95 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 6 от 26.06.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 70.32 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 5 от 29.05.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 64.65 KB
З А П О В Е Д № КЖ – 44 гр. Кърджали, 13.05.2014 г. На основание чл. 45, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и във връзка с протокол от 24.03.2014 г. на Комисия по ред на чл. 45, ал. 5, от ППЗСПЗЗ. 206.22 KB
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. КЪРДЖАЛИ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД №КЖ – 44/13.05.2014 год. НА ДИРЕКТОРА НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЪРДЖАЛИ Е ОДОБРЕН ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ НА СТОПАНСКИ ДВОР В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПРАВДОЛЮБ, ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ. 142.11 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 4 от 24.04.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 77.17 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 3 от 27.03.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 60.22 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 2 от 27.02.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 72.77 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 254"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа