новини
 • 07.06.2016 г.
  На 04.06.2016г. служителите на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали
  прочети >>
 • 20.05.2016 г.
  Във връзка с разпространението на болестта Нодуларен дерматит
  прочети >>
 • 05.04.2016 г.
  Уведомление на Областна дирекция Земеделие – гр. Кърджали уведомява всички тютюнопроизводители
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ПРОТОКОЛ за разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ, одобрени в Заповед № РД 46-100/26.02.2016г. и Заповед № РД 46-323/14.05.2016г.на Министъра на земеделието и храните на земеделски стопани, притежаващи регистрирани в БАБХ животновъдни обекти, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2016/2017г. 2.18 MB
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността „младши експерт“ за ОСЗ Кърджали, ОСЗ Крумовград и ОСЗ Кирково, при ОД „Земеделие“ гр. Кърджали. 637.37 KB
Протокол № 3/28.06.2016 год. в сградата на Областна дирекция „ Земеделие ” гр.Кърджали, се проведе писмен изпит – решаване на тест 288.60 KB
Решение №К-6/21.06.2016 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 77.00 KB
Заповед №КЖ-62/22.06.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали 84.50 KB
Заповед № РД 09 – 434 София 20.06.2016 г. Прием на заявления за подпомагане по мярка 6.3 „ Стартова помощ за развитие на малките стопанства ” 154.26 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси 750.14 KB
Списък на допуснати и недопуснти кандидати за следните длъжности: “младши експерт” в общински служби по земеделие – Ардино, Момчилград, Кирково, Крумовград, Кърджали, Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали 660.72 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти, частна държавна собственост на територията на област Кърджали 122.50 KB
Търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2016/2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 958.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 312"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа