новини
 • 06.10.2017 г.
  От днес животновъдите доказват реализацията на млякото и млечните продукти, както и разпределяне на новородените телета
  прочети >>
 • 06.10.2017 г.
  Актуалната версия на електронния файл на ЗС.
  прочети >>
 • 29.09.2017 г.
  Образец на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски производител за стопанската 2017/2018
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД–11–104/18.04.2018 год. на директора на ОД “Земеделие” гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Ябълковец, община Ардино, област Кърджали. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на обявяване по реда на АПК. 146.24 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 03 от 29.03.2018 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 44.00 KB
Заповед за търг №РД–11–95 от 04.04.2018 г. допълнение към заповед №РД–11–90 от 30.03.2018 г. 105.50 KB
Със Заповед № РД 46-178/ 29.03.2018г. на Румен Порожанов - Министър на земеделието, храните и горите са одобрени нови образци на заявления за утвърждаване на площадки и промяна предназначението на земеделски земи 261.74 KB
Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД-11-96/04.04.2018 год. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Садовица, община Момчилград, област Кърджали. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на обявяване по реда на АПК. 146.35 KB
Заповед за търг-№РД–11–90 от 30.03.2018 г. 144.00 KB
Заявления за участие в търга 49.72 KB
Условия и ред за вписване в Лозарския регистър, администриран от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 79.01 KB
Окончателен резултат на кандидатите за длъжността "Мл. Експерт" в ОСЗ-Черноочене. 192.15 KB
Протокол №3/20.03.2018 г. За резултатите от проведен писмен тест 74.44 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 361"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа