новини
 • 26.01.2015 г.
  Започна изплащането на близо 950 млн. лв. субсидии на фермерите
  прочети >>
 • 05.12.2014 г.
  От днеска започва подаване на заявления за допълнително подпомагане от 5 млн. в сектор „Плодове и зеленчуци” по de minimis от фонд „Земеделие
  прочети >>
 • 20.11.2014 г.
  От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Р Е Ш Е Н И Е № К – 7 от 23.07.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 81.50 KB
Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
Протокол на тръжна комисия за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Кърджали, назначена със Заповед №КЖ-75/15.07.2015 г. на директора на ОД “Земеделие“ гр. Кърджали. 843.00 KB
Допълнителен прием на окончателни декларации във връзка със Схемата за държавна помощ “Намалена акцизна ставка върху газьола” 24.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 6 от 24.06.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 84.50 KB
Заповед и Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област КЪРДЖАЛИ 1.78 MB
Протокол за окончателно разпределение на имотите с НТП ливади, мери и пасища от ДПФ 2.71 MB
Протокол за разпределение на имотите с НТП ливади, мери и пасища от ДПФ 3.39 MB
Средното годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи, през стопанската 2015-2016 г 774.30 KB
Търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2015/2016 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 1.80 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 274"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа