новини
 • 02.02.2016 г.
  Днес 02.02.2016 год се състоя среща в залата на Бизнес инкубатора в гр.Кърджали.
  прочети >>
 • 27.01.2016 г.
  На 27.01.2016г. от 10 часа се проведе по график информационна среща със земеделски производители.
  прочети >>
 • 22.01.2016 г.
  График за провеждане на срещи със земеделските производители в област Кърджали, във връзка с промените в ЗСПЗЗ и регистрацията на правни основания за стопанската 2015/2016 година.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Доклад от комисията по §2e от ДР на ЗСПЗЗ за определяне размерът на средното годишно рентно плащане за стопанската 2016/2017 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини на територията на област Кърджали 785.50 KB
Вътрешни правила за разрешаване, одобряване и оторизиране и за разделяне на отговорностите в Областна дирекция “Земеделие” – гр. Кърджали 620.31 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 206.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 1 от 14.01.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 90.00 KB
Указания по прилагането на закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника 836.42 KB
Заповед №К-2/07.01.2016 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2015/2016 година в област Кърджали за срок от 1 година. Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК. 1.70 MB
От 23.12.2015 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2015 г. 96.51 KB
Протокол на основание чл.47к, ал.7 от ППЗСПЗЗ от проведен търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Кърджали за срок от една стопанска година (2015-2016). 1.19 MB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 12 от 18.12.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 79.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ на тържната комисия назначена със Заповед № КЖ-163 от 14.12.2015 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр. Кърджали за проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост 1.45 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 289"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа