новини
 • 12.07.2016 г.
  Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2016/2017 г., Обл
  прочети >>
 • 07.06.2016 г.
  На 04.06.2016г. служителите на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали
  прочети >>
 • 20.05.2016 г.
  Във връзка с разпространението на болестта Нодуларен дерматит
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение №К-7/21.07.2016 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 44.50 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост 870.81 KB
Протокол за класираните на първо и второ място участници в търг ( първа тръжна сесия ) с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2016/2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 353.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед №КЖ - 69/14.07.2016 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Кърджали за одобряване на план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Скалище, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 156.32 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед №КЖ - 68/14.07.2016 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Кърджали за одобряване на план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Багра, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 154.34 KB
Решение №К-5/28.10.2011 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 47.50 KB
Решение №К-4/19.09.2011 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 66.50 KB
Решение №К-3/28.07.2011 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 66.50 KB
Решение №К-8/18.12.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 45.50 KB
Решение №К-7/22.11.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 34.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 313"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа