новини
 • 27.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 26.01.2017 г.
  Електронен файл за регистрация на Земеделските прозиводители.
  прочети >>
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ 36.50 KB
Електронен файл на анкетна карта за 2016/2017 г. ( по висока версия 64 битовата версия на ЗП файла. ) 431.34 KB
Утвърдени от министъра на земеделието и храните образци на документи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37ж от ЗСПЗЗ 152.65 KB
Разяснения за изискванията при подаване на заявления за директно подпомагане на площ 398.03 KB
На 17.02.2017г. от 11 часа, в зала 211 на Териториална организация на Научен технически съюз гр. Кърджали ще се проведе среща на областния експертен съвет по животновъдство. 86.00 KB
Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи 83.32 KB
СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка със създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади със споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 77.00 KB
Обява за издадена заповед на директора на ОД "Земеделие" Кърджали за одобряване на план на новообразуван имот на стопански двор в землището на с. Светулка 401.01 KB
Обява за издадена заповед на директора на ОД "Земеделие" Кърджали за одобряване на план на новообразуван имот на стопански двор в землището на с. Синчец 401.42 KB
Обява за издадена заповед на директора на ОД "Земеделие" Кърджали за одобряване на план на новообразуван имот на стопански двор в землището на с. Горно Прахово 402.04 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 332"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа