новини
 • 26.01.2015 г.
  Започна изплащането на близо 950 млн. лв. субсидии на фермерите
  прочети >>
 • 05.12.2014 г.
  От днеска започва подаване на заявления за допълнително подпомагане от 5 млн. в сектор „Плодове и зеленчуци” по de minimis от фонд „Земеделие
  прочети >>
 • 20.11.2014 г.
  От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост 148.50 KB
Покана за оценители на мери и пасище и ливади от Държавен подземлен фонд 267.70 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 4 от 23.04.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 79.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 3 от 26.03.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 89.50 KB
З А П О В Е Д № КЖ – 33 гр. Кърджали, 18.03.2015 г. 1.01 MB
Заповед № РД 46-288 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели 721.84 KB
СПИСЪК на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област КЪРДЖАЛИ 1.10 MB
Заповед №РД46-238 от 27.02.15 на Министъра на земеделието и горите стр.2 242.59 KB
Заповед №РД46-238 от 27.02.15 на Министъра на земеделието и горите стр.1 271.34 KB
Уведомяваме Ви, за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността "юристконсулт" в Дирекция "АПФСДЧР" към ОД"Земеделие" гр. Кърджали 210.17 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 273"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа