новини
 • 12.09.2014 г.
  Фермерите заявяват изгубените от Син език животни до 2 октомври
  прочети >>
 • 15.08.2014 г.
  Стартиране на специализирани Теренни проверки 2014
  прочети >>
 • 15.05.2014 г.
  Започна подписването на договори с млади фермери
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


актуално Протокол от проведена първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2014/2015г. 2.52 MB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 8 от 28.08.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 83.00 KB
З А П О В Е Д № КЖ – 64 гр.Кърджали, 22.08.2014 год. 189.27 KB
Актуална информация във връзка със заболяването „син език“ 2.27 MB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 7 от 05.08.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 83.00 KB
Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти, частна държавна собственост на територията на област Кърджали 656.39 KB
актуално Заповед №КЖ – 59 от 04.08.2014 год. за откриване процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2014/2015 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 248.63 KB
Списъци, образци на документи, образци на договори за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за стопанската 2014/2015 година на територията на област Кърджали 1.85 MB
З А П О В Е Д № КЖ – 56 гр.Кърджали, 18.07.2014 год. 162.79 KB
З А П О В Е Д № КЖ – 55 гр.Кърджали, 18.07.2014 год. 208.91 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 259"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа