новини
 • 27.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 26.01.2017 г.
  Електронен файл за регистрация на Земеделските прозиводители.
  прочети >>
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ са изготвени заповеди №РД 11- 44/18.04.2017 г., №РД 11-43/18.04.2017 г., №РД 11- 42/18.04.2017 г., №РД 11-41/18.04.2017 г. И №РД 11-40/18.04.2017 г. На директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землищата на с. Боровица, с. Долно Прахово, с. Ленище, с. Песнопой и с. Стар Читак община Ардино, област Кърджали. 177.74 KB
Областна дирекция 'Земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ са изготвени заповеди №РД-36Л/3.04.2017 г., №РД-37/13.04.2017 г. и №РД-38/13.04.2017 г. На директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване на план на новообразувани имоти на стопански двор в землищата на с. Голяма Чинка, с. Храстово и с. Черничево Община Крумовград, област Кърджали. 171.52 KB
График за извършване на проверки на място по чл. 22 за второто тримесечие на 2017 г. 107.43 KB
Заповед РД09-278 от 31.03.2017г., за изменение и допълнение на Заповед РД09-160 от 28.02.2017 г., на Министъра на земеделието и храните, която урежда заявяването за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. 3.83 MB
Заповед № РД 09-263/22.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2016 г. 132.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 2 от 23.03.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 85.50 KB
Заповед № РД-11-18/13.03.2017 за прекратяване процедурата и дейността на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 187.28 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания- Кампания 2017 (пълна версия, 52 страници) 3.28 MB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания- Кампания 2017 (съкратена версия за печатно издание, 40 страници) 567.31 KB
Заповед № 09-179 от 08.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за удължаване на срока за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2017 г. 223.71 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 336"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа