новини
 • 12.07.2016 г.
  Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2016/2017 г., Обл
  прочети >>
 • 07.06.2016 г.
  На 04.06.2016г. служителите на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали
  прочети >>
 • 20.05.2016 г.
  Във връзка с разпространението на болестта Нодуларен дерматит
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


СЪОБЩЕНИЕ: На 25.08.2016г. от 13 часа, в зала 301 на Областна администрация гр. Кърджали ще се проведе среща на областния експертен съвет по животновъдство. На срещата ще присъстват председателя на областния експертен съвет г-н Бойко Синапов, директора на ОД „Земеделие” гр. Кърджали г-жа Йорданка Гочева, представители от териториалните служби към МЗХ. 26.00 KB
ЗАПОВЕД №РД46 – 422/18.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните. 25.46 KB
ЗАПОВЕД №РД46 – 413/16.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните. 117.05 KB
ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД. 22.57 KB
ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ. 17.45 KB
Заповед №КЖ – 82/05.08.2016 г. за откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землищата на община Черноочене, област Кърджали за стопанската 2016/2017 г. 378.78 KB
Заповед №КЖ – 81/05.08.2016 г. за откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землищата на община Крумовград, област Кърджали за стопанската 2016/2017 г. 507.29 KB
О Б Я В Л Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ са изготвени предварителните регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ въз основа на декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Предварителни регистри. 284.11 KB
О Б Я В Л Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ са изготвени предварителните регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ въз основа на декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Предварителни регистри. 237.19 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 г. 33.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 317"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа