новини
 • 27.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 26.01.2017 г.
  Електронен файл за регистрация на Земеделските прозиводители.
  прочети >>
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 11-73 гр.Кърджали 21.06.2017 г. 247.76 KB
Кампания 2017 г. На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции 18.23 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 4 от 23.05.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 44.50 KB
МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г. 342.74 KB
Приложение 1. Заявление за достъп до обществена информация. 44.31 KB
Заповед № РД–11-49 от 11.05.2017 г. Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация от Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали. 522.89 KB
Обявление за издадена заповед на директора на ОД "Земеделие" Кърджали за одобряване на план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Полковник Желязово, община Крумовград, област Кърджали. 162.82 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД „Земеделие“ – Кърджали. 409.88 KB
Заповед № РД 09-345 от 11.04.2017 г., на Министъра на земеделието и храните на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 33, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 11, ал. 1 от ЗВСГЗГФ. 184.32 KB
Заповед № РД09-160 от 28.02.2017 г., на Министъра на земеделието и храните за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. 1.21 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 339"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа