новини
 • 31.08.2016 г.
  Стартиране на теренните проверки на физическите блокове, заявени за подпомагане по време на кампания 2016 г
  прочети >>
 • 12.07.2016 г.
  Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2016/2017 г., Обл
  прочети >>
 • 07.06.2016 г.
  На 04.06.2016г. служителите на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


К О Н К У Р С за следните длъжности: „началник” на общинска служба по земеделие – Крумовград, Черноочене, “младши експерт” в общински служби по земеделие – Ардино, Момчилград, „главен инспектор” Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали 68.81 KB
Решение №К-8/13.09.2016 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ. 49.50 KB
На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ открита процедура за провеждане на Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2016-2017 г. за срок от една стопанска година. 671.15 KB
Заповед №КЖ-99/07.09.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали на основание чл.47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ 98.50 KB
Заповед № КЖ - 98/07.09.2016 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Кърджали за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти, частна държавна собственост на територията на област Кърджали. 102.00 KB
Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства 203.02 KB
Заповед №87/30.08.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за класиране на кандидати след проведен търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 84.50 KB
СЪОБЩЕНИЕ: На 25.08.2016г. от 13 часа, в зала 301 на Областна администрация гр. Кърджали ще се проведе среща на областния експертен съвет по животновъдство. На срещата ще присъстват председателя на областния експертен съвет г-н Бойко Синапов, директора на ОД „Земеделие” гр. Кърджали г-жа Йорданка Гочева, представители от териториалните служби към МЗХ. 26.00 KB
ЗАПОВЕД №РД46 – 422/18.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните. 25.46 KB
ЗАПОВЕД №РД46 – 413/16.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните. 117.05 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 324"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа