19.03.2019

 

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в Дирекция АПФСДЧР в ОД Земеделие - Хасково 481.33 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт в Общинска служба "Земеделие" - Харманли към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" - Хасково 453.75 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт в Общинска служба "Земеделие" - Хасково, офис ИРМ Стамболово към ГД "Аграрно развитие" на ОД "Земеделие" - Хасково 486.69 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Харманли, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково. 75.50 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ИРМ, офис Стамболово, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково. 78.50 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Дирекция „Административно – правно, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие” - Хасково. 74.00 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността младши експерт в ОС „Земеделие”- Хасково, ИРМ, офис Стамболово, Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. 18.29 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността младши експерт в ОС „Земеделие“ – Харманли, Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. 18.20 KB
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността "Младши експерт в Дирекция „Административно-правна финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ в ОД „Земеделие” - Хасково" 24.26 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ младши експерт” в Дирекция „АПФСДЧР“ в ОД „Земеделие” - Хасково 60.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »