20.08.2018

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях. 36.50 KB
Приложение № 3 към чл. 14, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено и налично зърно. 38.00 KB
Приложение № 1 към чл. 4, ал.2-ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 26.50 KB
Приложение към Заповед РД-09-78 от 08.02.2018г.- Указания за извършване на обследвания на есенни култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития. 2.32 MB
Приложение № 3, към чл.8,ал.4- Декларация за извършване на дейности с първични фуражи. 70.30 KB
Приложение №2 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 18.43 KB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 16.39 KB
Приложение № 1 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 27.29 KB
Заповед РД46-178 от 29.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 199.08 KB
Анализ за състоянието на земеделието и влиянието на ОСП върху него. 1.08 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »