19.03.2019

 

З А П О В Е Д № РД-09-39 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 478.04 KB
З А П О В Е Д № РД-09-40 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.) 423.11 KB
Заявление за устно заявяване на административна услуга. 16.18 KB
Заявление за комплексно административно обслужване. 16.71 KB
Заявление за липса на задължения към ДПФ. 18.18 KB
Заявление за извършване на административна услуга от ОСЗ и ИРМ към ОДЗ-Хасково- ОБРАЗЕЦ2. 46.00 KB
Заявление за извършване на административна услуга от ОСЗ и ИРМ към ОДЗ-Хасково- ОБРАЗЕЦ1. 46.50 KB
Зaявление за дубликат на регистрационна карта като ЗС 31.00 KB
Заявление за отписване на ЗС 17.01 KB
Заявление за удостоверение за регистрация като ЗС 16.80 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »