16.12.2018

 

Заявление за комплексно административно обслужване. 12.65 KB
Заявление за липса на задължения към ДПФ. 17.07 KB
Заявление за извършване на административна услуга от ОСЗ и ИРМ към ОДЗ-Хасково- ОБРАЗЕЦ2. 42.50 KB
Заявление за извършване на административна услуга от ОСЗ и ИРМ към ОДЗ-Хасково- ОБРАЗЕЦ1. 46.50 KB
Заявление за закупуване на прилежаща площ . 25.11 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 20.96 KB
Приложение № 2 към чл. 11, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях. 38.00 KB
Приложение № 1 към чл. 4, ал.2-ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 26.50 KB
Приложение № 3, към чл.8,ал.4- Декларация за извършване на дейности с първични фуражи. 38.00 KB
Зaявление за дубликат на регистрационна карта като ЗС 31.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »