17.10.2018

 

 1. Simeonovgrad2
  .zip файл (34.93 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Свирково, Троян, Тянево и гр. Симеоновград общ. Симеоновград, обл. Хасково.
  10/16/2018 3:13:39 PM
  Сваляне
 2. Simeonovgrad1
  .zip файл (22.84 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на Дряново, Калугерово, Навъсен и Пясъчево общ.Симеоновград, обл. Хасково.
  10/16/2018 3:11:23 PM
  Сваляне
 3. zaqvlenie za KAO
  .docx файл (12.65 KB)
  Заявление за комплексно административно обслужване.
  10/9/2018 9:56:23 AM
  Сваляне
 4. Заявление за липса на задължения към ДПФ
  .docx файл (17.07 KB)
  Заявление за липса на задължения към ДПФ.
  6/19/2015 11:37:50 AM
  Сваляне
 5. zaqvlenie 2
  .doc файл (42.50 KB)
  Заявление за извършване на административна услуга от ОСЗ и ИРМ към ОДЗ-Хасково- ОБРАЗЕЦ2.
  10/9/2018 9:51:02 AM
  Сваляне
 6. zaqvlenie 1
  .doc файл (46.50 KB)
  Заявление за извършване на административна услуга от ОСЗ и ИРМ към ОДЗ-Хасково- ОБРАЗЕЦ1.
  10/9/2018 9:48:57 AM
  Сваляне
 7. ZAJVLENIE pril. posht
  .docx файл (25.11 KB)
  Заявление за закупуване на прилежаща площ .
  10/9/2018 9:43:42 AM
  Сваляне
 8. AKT_ZAJWLENIE_2018
  .docx файл (20.96 KB)
  ЗАЯВЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
  10/9/2018 9:38:45 AM
  Сваляне
 9. dekl_Nar23_Prl2_29.12.2015
  .doc файл (38.00 KB)
  Приложение № 2 към чл. 11, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях.
  10/9/2018 9:36:00 AM
  Сваляне
 10. dekl_Nar23_Prl1_29.12.2015
  .doc файл (26.50 KB)
  Приложение № 1 към чл. 4, ал.2-ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно.
  10/9/2018 9:35:03 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »