11.12.2017

 

 1. Haskovo
  .zip файл (35.38 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Хасково, обл. Хасково.
  11/3/2017 10:17:42 AM
  Сваляне
 2. Harmanli4
  .zip файл (19.62 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Шишманово, Славяново, Смирненци и Върбово от общ. Харманли ,обл.Хасково.
  10/27/2017 10:16:05 AM
  Сваляне
 3. Harmanli3
  .zip файл (41.22 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Орешец, Остър камък, Овчарово, Поляново, Преславец и Рогозиново от общ. Харманли ,обл.Хасково.
  10/27/2017 10:13:41 AM
  Сваляне
 4. Harmanli2
  .zip файл (41.57 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Иваново, Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден и гр. Харманли от общ.Харманли ,обл.Хасково.
  10/27/2017 10:09:34 AM
  Сваляне
 5. Harmanli1
  .zip файл (36.86 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Българин, Болярски извор, Браница, Черепово, Черна могила, Доситеево и Дрипчево от общ.Харманли ,обл.Хасково.
  10/27/2017 10:04:22 AM
  Сваляне
 6. Ivailovgrad
  .zip файл (29.95 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Ивайловград, обл. Хасково.
  11/3/2017 10:18:49 AM
  Сваляне
 7. protokol_targ 27.09.2016
  .doc файл (124.50 KB)
  П Р О Т О К О Л Днес, 27.09.2016 г. от 10.00 ч., съгласно Заповед № РД 46-268/17.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните, Заповед № РД 46-632/01.07.2015г. на министъра на земеделието и храните, Заповед № 107/ 18.08.2016 г. и Заповед № 114/ 26.09.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” гр. Хасково, в зала „Марица“ в сградата на Областна администрация гр.Хасково, се проведе първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Хасково за стопанската 2016/ 2017 г., обявена във вестник „Хасковска Марица” бр. 158/ 19.08.2016 г., за една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  11/25/2016 3:13:35 PM
  Сваляне
 8. protokol_targ_21.07.16
  .doc файл (131.00 KB)
  П Р О Т О К О Л Днес 19.07.2016г. от 10.00ч. съгласно Заповед №РД 46-268/17.03.2016г. на министъра на земеделието и храните, Заповед №74/14.06.2016г. и Заповед №86/18.07.2016г. на директора на ОД „Земеделие” гр.Хасково, в стая №80 на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Хасково, се проведе първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Хасково за стопанската 2016/2017г., обявена във вестник „Хасковска Марица” бр.111/ 15.06.2016г.
  11/25/2016 3:14:15 PM
  Сваляне
 9. protokol_targ_25.11.2016
  .doc файл (108.50 KB)
  П Р О Т О К О Л Днес 25.11.2016г. от 10.00ч. съгласно Заповед №РД 46-268/17.03.2016г. на министъра на земеделието и храните, Заповед №311/19.10.2016г. и Заповед №330/23.11.2016г. на директора на ОД „Земеделие” гр.Хасково, в стая №80 на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Хасково, се проведе втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Хасково за стопанската 2016/2017г., обявена във вестник „Хасковска Марица” бр.200/ 21.10.2016г.
  11/25/2016 3:14:56 PM
  Сваляне
 10. protokol_targ 8.12.2016
  .doc файл (77.50 KB)
  Протокол от проведена втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Хасково за стопанската 2016/ 2017 г.
  12/8/2016 5:20:35 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »