20.03.2019

 

 1. Zapoved RD-09-39-28022019
  .pdf файл (478.04 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-39 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.)
  3/18/2019 4:11:33 PM
  Сваляне
 2. ZapovedRD-09-40-28022019
  .pdf файл (423.11 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-40 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.)
  3/18/2019 4:11:04 PM
  Сваляне
 3. Zapoved RD-09-39-28022019
  .pdf файл (478.04 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-39 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.)
  3/18/2019 4:00:05 PM
  Сваляне
 4. ZapovedRD-09-40-28022019
  .pdf файл (423.11 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-40 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.)
  3/18/2019 3:59:26 PM
  Сваляне
 5. ZapovedRD-09-40-28022019
  .pdf файл (423.11 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-40 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.)
  3/18/2019 3:52:45 PM
  Сваляне
 6. Zapoved RD-09-39-28022019
  .pdf файл (478.04 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-39 от 28.02.2019 г. На основание чл. 1, ал.2 от Наредба за административното обслужване, във връзка с чл.3 ал.3 и ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010 год.)
  3/18/2019 3:50:58 PM
  Сваляне
 7. Zapoved_RD-46-82 na MZHG
  .zip файл (3.45 MB)
  З А П О В Е Д № РД 46-82 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предложение с рег. № 9166-6/14.02.2019 г. от Областна дирекция „Земеделие” – Хасково и одобрен от министъра на земеделието, храните и горите доклад, с рег. № 93-1512/27.02.2019 г.
  2/28/2019 12:08:04 PM
  Сваляне
 8. spisyk_2019
  .pdf файл (909.64 KB)
  Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие " -Хасково, както и форматите в които е достъпна- чл.15а, ал.3 от закона за достъп до обществена информация, актуален към 11.03.2019
  3/12/2019 9:46:49 AM
  Сваляне
 9. okon4atelni_rezultati
  .pdf файл (481.33 KB)
  Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в Дирекция АПФСДЧР в ОД Земеделие - Хасково
  3/8/2019 3:01:52 PM
  Сваляне
 10. КЗЗ-1-Решение (5)
  .doc файл (105.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 28.02.2019 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  3/8/2019 7:58:12 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »