24.04.2018

 

 1. Dekllaracia_furazhi-2017-s_ukazanie
  .pdf файл (70.30 KB)
  Приложение № 3, към чл.8,ал.4- Декларация за извършване на дейности с първични фуражи.
  4/23/2018 12:05:13 PM
  Сваляне
 2. mzhg_plakat_sliven_preview
  .pdf файл (267.39 KB)
  Покана за Национално изложение по животновъдство 27-29 април в Сливен
  4/23/2018 8:56:18 AM
  Сваляне
 3. spisak dopusnati- Dim.grad
  .doc файл (77.00 KB)
  СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково.
  4/17/2018 9:58:06 AM
  Сваляне
 4. spisak dopusnati- Haskovo
  .doc файл (76.00 KB)
  СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково
  4/17/2018 9:57:16 AM
  Сваляне
 5. Заявление-държ
  .docx файл (18.43 KB)
  Приложение №2 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Сваляне
 6. Заявление-Урб
  .docx файл (16.39 KB)
  Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Сваляне
 7. Заявление-частни
  .docx файл (27.29 KB)
  Приложение № 1 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Сваляне
 8. РД46-178
  .pdf файл (199.08 KB)
  Заповед РД46-178 от 29.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Сваляне
 9. Заявление-държ
  .docx файл (18.43 KB)
  Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
  4/5/2018 10:57:15 AM
  Сваляне
 10. Заявление-частни
  .docx файл (27.29 KB)
  Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
  4/5/2018 10:56:22 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »