20.02.2018

 

 1. informaciq doi
  .pdf файл (45.50 KB)
  Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД"Земеделие"-Хасково за 2017г.
  2/14/2018 4:52:32 PM
  Сваляне
 2. Chast_3
  .zip файл (28.34 MB)
  Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите на ОД”Земеделие” –Хасково -сканирани документи pfd формат - Част 3.
  2/13/2018 5:27:50 PM
  Сваляне
 3. Chast_2
  .zip файл (46.78 MB)
  Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите на ОД”Земеделие” –Хасково -сканирани документи pfd формат - Част 2.
  2/13/2018 5:27:03 PM
  Сваляне
 4. Chast_1
  .zip файл (38.85 MB)
  Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите на ОД”Земеделие” –Хасково -сканирани документи pfd формат - Част 1
  2/13/2018 5:24:55 PM
  Сваляне
 5. Grafik (1)
  .jpg файл (1.12 MB)
  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - КАМПАНИЯ 2017/2018 Г.
  1/31/2018 4:31:28 PM
  Сваляне
 6. Srednorentno_2017-2018_31.01.18
  .zip файл (64.23 KB)
  Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2017/2018 г.
  1/31/2018 4:03:08 PM
  Сваляне
 7. Srednorentno_2017-2018_31.01.18
  .zip файл (64.23 KB)
  Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2017/2018 г.
  1/31/2018 4:02:29 PM
  Сваляне
 8. Mineralni bani
  .rar файл (44.30 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Минерални бани, обл. Хасково.
  10/25/2017 3:51:18 PM
  Сваляне
 9. Harmanli3
  .rar файл (40.14 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Орешец, Остър камък, Овчарово, Поляново, Преславец и Рогозиново от общ. Харманли ,обл.Хасково.
  10/27/2017 10:13:41 AM
  Сваляне
 10. PML
  .rar файл (23.10 MB)
  Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, за споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Малко градище и Оряхово общ. Любимец, землищата на с. Дервишка могила и Лисово общ. Свиленград, землищата на с.Тънково общ. Стамболово, землищата на с. Българска поляна, Сакарци и Хлябово общ. Тополовград и землищата на с. Александрово, Родопи и Узунджово общ. Хасково.
  1/10/2018 2:35:04 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »