11.12.2018

 

 1. ЗС-2018-2019
  .doc файл (24.50 KB)
  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, уведомяваме ви, че от 1 октомври 2018 г. започна кампанията по пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2018/2019 г.
  12/10/2018 9:20:24 AM
  Сваляне
 2. zapived RD-09-634
  .pdf файл (166.29 KB)
  Заповед РД-09-634 от 06.12.2018г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.3, ал. 4 от Устропйствения правилник на Областна дирекция "Земеделиле", въз основа на писмо с рег. индекс С-5287-1/03.12.2018г.
  12/10/2018 9:14:07 AM
  Сваляне
 3. КЗЗ-6-Решение (2)
  .doc файл (111.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 6 от 26.11.2018 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  12/10/2018 9:12:42 AM
  Сваляне
 4. Хасково и Големанци
  .zip файл (2.91 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землище Големанци и Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково
  12/7/2018 8:51:29 AM
  Сваляне
 5. Сърница
  .zip файл (831.63 KB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землище Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково
  12/7/2018 8:49:38 AM
  Сваляне
 6. Тополовград
  .zip файл (963.86 KB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землище Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково
  12/7/2018 8:48:49 AM
  Сваляне
 7. КЗЗ-5-Решение (4)
  .doc файл (110.00 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 5 от 27.09.2018 година ЗА : промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  10/3/2018 3:53:26 PM
  Сваляне
 8. Podkrepa2018
  .zip файл (1.07 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землище Подкрепа, общ. Хасково, обл. Хасково
  11/28/2018 4:08:05 PM
  Сваляне
 9. Grafik_GTP_ZGT_12.2018
  .pdf файл (631.25 KB)
  График за провеждане на ГТП на ЗГТ от ОД "Земеделие" - Хасково през месец Декември 2018 г
  11/23/2018 5:35:33 PM
  Сваляне
 10. MinBani2
  .zip файл (2.16 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Боян Ботево и Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково
  11/23/2018 5:32:50 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »