25.06.2018

 

 1. politina informiranost
  .docx файл (67.92 KB)
  ПОЛИТИКА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- ХАСКОВО.
  6/25/2018 12:03:27 PM
  Сваляне
 2. Admin_lichni danni
  .docx файл (16.66 KB)
  Администратор на лични данни:
  6/25/2018 12:02:22 PM
  Сваляне
 3. Lichni danni
  .doc файл (76.50 KB)
  От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
  6/25/2018 11:45:22 AM
  Сваляне
 4. Targ_062018
  .zip файл (505.04 KB)
  Необходими документи за участие в търг съгласно ЗАПОВЕД № РД-09-97 Хасково, 22.06.2018 год
  6/25/2018 11:18:10 AM
  Сваляне
 5. заповед търг ДПФ
  .docx файл (60.32 KB)
  ЗАПОВЕД № РД-09-97 Хасково, 22.06.2018 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-177/ 26.03.2018 год. на Министъра на земеделието, храните и горите, обнародвана в ДВ, бр.35 от 24.04.2018 год.
  6/25/2018 11:17:01 AM
  Сваляне
 6. КЗЗ-3-Решение (2)
  .doc файл (106.00 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 23.05.2018 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  6/4/2018 10:25:37 AM
  Сваляне
 7. КЗЗ-2-Решение (1)
  .doc файл (103.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 12.03.2018 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  6/4/2018 10:24:13 AM
  Сваляне
 8. Grafik_062018
  .pdf файл (1.17 MB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец юни 2018г.
  5/31/2018 9:11:40 AM
  Сваляне
 9. saobshtenie
  .doc файл (84.00 KB)
  СЪОБЩЕНИЕ Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково уведомява всички земеделски стопани, че договорите за наем на земеделска земя, сключени за срок над една година, следва да отговарят на изискванията на чл. 4а и чл. 4б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в сила от 22.05.2018 год.
  5/28/2018 11:25:05 AM
  Сваляне
 10. Final_ODZ Haskovo
  .docx файл (60.34 KB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ младши експерт” в Дирекция „АПФСДЧР“ в ОД „Земеделие” - Хасково
  5/15/2018 5:18:09 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »