21.08.2018

 

 1. ОБЯВА_1_MBN
  .doc файл (67.50 KB)
  ОБЯВА На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Минерални бани обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Минерални бани, въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019година.
  8/21/2018 3:14:00 PM
  Сваляне
 2. obqva_2_SVGR
  .pdf файл (622.95 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Свиленград ще се проведат в сградата на ОСЗ Свиленград по следния график:
  8/21/2018 3:11:33 PM
  Сваляне
 3. obqva_1_SVGR_
  .pdf файл (480.16 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Свиленград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Свиленград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.
  8/21/2018 3:10:39 PM
  Сваляне
 4. ОБЯВА_2_ MBN
  .doc файл (65.50 KB)
  О Б Я В А 2 В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Минерални бани ще се проведат в сградата на ОСЗ Минерални бани по следния график:
  8/21/2018 3:06:32 PM
  Сваляне
 5. zapovedi-obshtina Haskovo-komisii spirazumeniq
  .pdf файл (8.50 MB)
  З А П О В Е Д И На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие” и чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за Община Хасково.
  8/17/2018 11:59:45 AM
  Сваляне
 6. Obyavlenie_2_Madjarovo
  .doc файл (69.50 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл.72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Маджарово ще се проведат в сградата на ОСЗ Харманли, офис Маджарово както следва:
  8/20/2018 5:16:07 PM
  Сваляне
 7. Obyavlenie_1_Madjarovo
  .doc файл (69.00 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, ОСЗ Харманли, изнесен офис Маджарово обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Маджарово, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.
  8/20/2018 5:15:03 PM
  Сваляне
 8. zapovedi obshtina Harmanli-komisii sporazumeniq
  .pdf файл (5.36 MB)
  З А П О В Е Д И На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие” и чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за Община Харманли.
  8/17/2018 11:59:44 AM
  Сваляне
 9. zapovedi obshtina Topolovgrad-komisii sporazumeniq
  .pdf файл (3.91 MB)
  З А П О В Е Д И На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие” и чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за Община Тополовград.
  8/17/2018 11:59:44 AM
  Сваляне
 10. zapovedi obshtina Stambolovo-komisii sporazumeniq
  .pdf файл (4.20 MB)
  З А П О В Е Д И На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие” и чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за Община Стамболово.
  8/17/2018 11:59:43 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »