новини
 • 14.08.2018 г.
  МЗХГ стартира специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл).
  прочети >>
 • 21.05.2018 г.
  Не се предвижда удължаване на определените срокове за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания 2018
  прочети >>
 • 13.02.2018 г.
  СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЗХГ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец октомври 2018 г. 135.00 KB
07.09.2018 Констативен протокол за сваляне на обявление за проведена първа тръжна сесия за отдаване по аренда на свободни земи от ДПФ в област Габрово, за стопанската 2018-2019 32.22 KB
Решение № К-5 / 24.08.2018 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 48.00 KB
График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец септември 2018 г. 127.00 KB
Индикативен график за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове в землищата в област Габрово през 2018 г. 38.00 KB
Списък на ФБ в област Габрово определени за специализирани теренни проверки през 2018 г. 9.92 KB
Заповед РД-09-757/10.08.2018 г. за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове. 1.14 MB
УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 463.80 KB
График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец август 2018 г. 824.01 KB
Решение № К-4 / 24.07.2018 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 58.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 168 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg

 
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 126"

 


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Длъжностно лице по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Стефка Георгиева Пашова - директор ДАПФСДЧР

тел. 066/801551, 0882016692

eл. поща: stefi_pashova@mail.bg


 

   Длъжностно лице, определено да извършва справки за длъжници към ДПФ и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Антоанета Юриева Коларова - ст. експерт в ГДАР

 тел. 066/801 551, 0876755037

Национална Селска Мрежа