новини
 • 21.05.2018 г.
  Не се предвижда удължаване на определените срокове за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания 2018
  прочети >>
 • 13.02.2018 г.
  СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЗХГ
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


13.07.2018 Откриване на процедура за стопанската 2018 - 2019 г., за провеждане на I-ва тръжна сесия за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от ДПФ, за отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от 5 стопански години и отглеждане на съществуващи трайни за срок от 10 стопански години 398.68 KB
Решение № К-3 / 18.06.2018 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 50.50 KB
График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец юли 2018 г. 798.70 KB
ВАЖНО ! ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГАБРОВО СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ В ДВ БР.42, от 22.05.2018 г. СА ОБНАРОДВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ). 98.00 KB
Заповед на директора на ОДЗ Габрово относно предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари, във връзка с настъпването на пожароопасен сезон в област Габрово 133.59 KB
Решение № К-2 / 03.05.2018 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 56.00 KB
График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец юни 2018 г. 786.88 KB
Уведомление за условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 15.57 KB
Образци на заявления за утвърждаване на площадки и промяна предназначението на земеделски земи 52.65 KB
23.03.2018 Констативен протокол за сваляне на обявление от извършена проверка по чл.37 м от ЗСПЗЗ 476.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 168 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg

 




Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 123"

 


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Длъжностно лице по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Стефка Георгиева Пашова - директор ДАПФСДЧР

тел. 066/801551, 0882016692

eл. поща: stefi_pashova@mail.bg

 

 

Национална Селска Мрежа