новини
 • 11.10.2018 г.
  Обявление за конкурс за заемане на длъжността "Младщи експерт" в ОСЗ Каварна
  прочети >>
 • 19.09.2018 г.
  Откриване на процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ДПФ
  прочети >>
 • 28.08.2018 г.
  На вниманието на земеделските стопани - начало на теренни проверки 2018
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от 08.10.2018г. за резултати проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 101.50 KB
Решение №05/27.09.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 48.50 KB
Заповед №РД-07-01-104/18.09.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящи се в Стопански двор с.Зърнево ,общ.Тервел 114.00 KB
ЗАПОВЕД РД-07-71/04.09.2018 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 2.12 MB
ЗАПОВЕД РД-07-70/04.09.2018 г. за прекратяване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 687.04 KB
График за извършване на проверка по изправността на машините за прибиране на пролетниците, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Добричка за 09.2018г. 31.39 KB
График за извършване на проверка по изправността на машините за прибиране на пролетниците, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в общини Балчик, Каварна, Шабла, Тервел за 09.2018г. 1.11 MB
График за извършване на проверка по изправността на машините за прибиране на пролетниците, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Крушари и община Ген. Тошево за 09.2018г. 979.88 KB
Протокол от 27.08.2018г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а пт ПЗР на ЗСПЗЗ. 100.50 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирани територии. 310.43 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

          Декларации за

     произведено и налично

 количество зърно се изпращат

           на имейл

 odzg_dzarno@abv.bg 

Декларация за места за съхраняване

 Декларация количество произведено зърно

 

Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 431"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа