22.05.2018

НОРМАТИВНИ АКТОВЕЗакони

 повече >>

Постановления

 повече >>

Наредби

 повече >>

Правилници

повече >>

Проекти на нормативни актове

повече >>

АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

Длъжностното лице по защита на личните данни:

Ирена Димитрова Маслинска,

старши експерт в дирекция „АПФСДЧР“

тел./факс: (+359) 73 882032, 0879409818

_________________Национална Селска Мрежа