24.04.2019

ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 20.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ съгласно чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри за землищата на община Струмяни 98.48 KB
ОБЯВЛЕНИЕ съгласно чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри за землищата на община Сандански 35.33 KB
ОБЯВЛЕНИЕ съгласно чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри за землищата на община Петрич 48.70 KB
О Б Я В Л Е Н И Е във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.50 KB
Заповеди за определяне на комисия за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013 - 2014 година 433.44 KB
Формат и ред за създаване и предаване на файлове в единен формат (ЕФ), съдържащи данни за декларации по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител 101.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »