06.10.2015

10.07.2015г. Областна дирекция "Земеделие" Благоевград ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Началник“ на общинска служба по земеделие Хаджидимово в Главна дирекция “Аграрно развитие“ 97.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – гр. Благоевград 108.50 KB
Областна дирекция "Земеделие" Благевград обявява конкурс за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие Гоце Делчев - Офис Хаджидимово 88.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт” в Областна дирекция „Земеделие” – гр. Благоевград 115.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – гр. Сандански 112.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – гр. Благоевград 118.00 KB
Областна дирекция "Земеделие" Благоевград обявява конкурс за длъжностите: - младши експерт в Общинска служба по земеделие Благоевград; - младши експерт в Общинска служба по земеделие Сандански; - старши експерт в Главна дирекция "Аграрно развитие" в ОДЗ Благоевград 161.03 KB
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС 28.00 KB
Заявление за участие в конкурс 50.00 KB


АДРЕС:

гр.Благоевград  2700
ул."В.Коритаров"№2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс; 073/88 20 32
 

 


 

 

Национална Селска Мрежа