28.05.2018

20.12.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ БЛАГОЕВГРАД 100.00 KB
19.12.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КРЕСНА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 96.00 KB
19.12.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БЛАГОЕВГРАД, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 98.50 KB
07.12.2017г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт“ в Дирекция “Административно-правна, финансова-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие“ – Благоевград 117.00 KB
07.12.2017г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Благоевград, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград 127.50 KB
07.12.2017г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кресна, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. 114.50 KB
29.11.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ БЛАГОЕВГРАД 96.00 KB
29.11.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 120.00 KB
29.11.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ БЛАГОЕВГРАД 118.00 KB
Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград обявява конкурси за следните длъжности: Юрисконсулт в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“, Младши експерт в Общинска служба по земеделие Благоевград и Младши експерт в Общинска служба по земеделие Кресна 64.84 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИ 

     

_________________

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

_________________Национална Селска Мрежа