17.10.2017

31.07.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ЯКОРУДА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 116.50 KB
31.07.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СТРУМЯНИ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 115.50 KB
31.07.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СИМИТЛИ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ“ 120.50 KB
21.07.2017г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Струмяни, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. 141.50 KB
21.07.2017г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на Общинска служба по земеделие“ – Якоруда, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. 161.50 KB
21.07.2017г. С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Симитли, Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. 153.50 KB
04.07.2017г. Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград обявява конкурси за длъжностите: Началник на Общинска служба по земеделие – Якоруда, Старши експерт в Общинска служба по земеделие – Симитли и Младши експерт в Общинска служба по земеделие – Струмяни 101.00 KB
Заявление за участие в конкурс 47.00 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2 т. 1 от НПКДС 28.00 KB
16.01.2017г. Областна дирекция "Земеделие" обявява конкурси за длъжностите: „Главен счетоводител“ в Дирекция “Административно-правна, финансова-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие“ гр. Благоевград; „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Гоце Делчев и „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Сандански 116.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

 


  

Национална Селска Мрежа