28.06.2017

16.01.2017г. Областна дирекция "Земеделие" обявява конкурси за длъжностите: „Главен счетоводител“ в Дирекция “Административно-правна, финансова-стопанска дейност и човешки ресурси“, Областна дирекция “Земеделие“ гр. Благоевград; „Старши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Гоце Делчев и „Младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Сандански 116.50 KB
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС 28.00 KB
Заявление за участие в конкурс 47.00 KB
05.12.2016г. Областна дирекция "Земеделие" Благоевград обявява конкурси за за длъжностите: „Главен счетоводител“ в Дирекция “Административно-правна, финансова стопанска дейност и човешки ресурси“ и „Главен юрисконсулт“ в Дирекция “Административно-правна, финансова-стопанска дейност и човешки ресурси“ 103.50 KB
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС 28.00 KB
Заявление за участие в конкурс 50.00 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

 


  

Национална Селска Мрежа