26.06.2016

10.07.2015г. Областна дирекция "Земеделие" Благоевград ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Началник“ на общинска служба по земеделие Хаджидимово в Главна дирекция “Аграрно развитие“ 97.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – гр. Благоевград 108.50 KB
Областна дирекция "Земеделие" Благевград обявява конкурс за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие Гоце Делчев - Офис Хаджидимово 88.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт” в Областна дирекция „Земеделие” – гр. Благоевград 115.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – гр. Сандански 112.00 KB
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – гр. Благоевград 118.00 KB
Областна дирекция "Земеделие" Благоевград обявява конкурс за длъжностите: - младши експерт в Общинска служба по земеделие Благоевград; - младши експерт в Общинска служба по земеделие Сандански; - старши експерт в Главна дирекция "Аграрно развитие" в ОДЗ Благоевград 161.03 KB
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС 28.00 KB
Заявление за участие в конкурс 50.00 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

 

 

 


ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА 2015/2016 СТОПАНСКА ГОДИНА 

Национална Селска Мрежа