НОВИНИ
 • 30.11.2016 г.
  Областна дирекция "Земеделие" Благоевград обявява търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства
  прочети >>
 • 18.11.2016 г.
  Търг с тайно наддаване(втора тръжна сесия)за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2016-2017 г.
  прочети >>
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


28.11.2016г. Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. декември 2016 г. 115.50 KB
23.11.2016г. Решение АР-49-11/22.11.2016 г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 101.00 KB
29.08-04.11.2016г. Графици за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове в област Благоевград 140.14 KB
04.10.2016г. Заповед №РД 46-444/30.09.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за допълване на Приложение №1 към Заповед №РД 46-324/14.05.2016 г. с имоти от ДПФ за включване в процедури за търг по реда на чл.37и, ал.13 и 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. 572.17 KB
30.09.2016г. Протокол от проведен търг (втора тръжна сесия) на земи от държавния поземлен фонд с НТП ниви от стопанската 2016/2017 г. в Област Благоевград 55.38 KB
01.09.2016г. Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства 15.58 KB
30.08.2016г. Протокол на комисия назначена със Заповед № РД-08-205/22.08.2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград за избор на лицензиран оценител за изготвяне на пазарни оценки на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 102.50 KB
16.08.2016г. Покана за избор на оценител на земи от държавния поземлен фонд 79.00 KB
15.08.2016 г. Заповед за стартиране на теренни проверки 2016 г., заедно с методиката за избор на ФБ и одобрени Указания за провеждането им. 9.14 MB
05.08.2016г. Протокол от 04.08.2016 г. от проведен търг /първа тръжна сесия/ за стопанската 2016/2017 г. за земи от ДПФ в област Благоевград 92.71 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2


ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 308"

 


Решения за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди 2016 

  

Национална Селска Мрежа