НОВИНИ
 • 16.07.2018 г.
  На 3 юли 2018 г. ДФ „Земеделие“ започна кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2018.
  прочети >>
 • 04.07.2018 г.
  Субсидии в размер на близо 5.3 мил. лева бяха изплатени по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2017.
  прочети >>
 • 03.07.2018 г.
  Нормативно определени срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


12.07.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 09 от 11 юли 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 99.00 KB
02.07.2018г. График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Юли 2018 г. 101.50 KB
02.07.2018г. Протокол от разпределение на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от ДПФ в община Якоруда от комисия назначена със Заповед № РД-211-1/ 27.06.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград 234.50 KB
02.07.2018г. Протокол от разпределение на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на пасища, мери и ливади от ДПФ в община Сандански от комисия назначена със Заповед № РД-211/ 27.06.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград 140.50 KB
29.06.2018г. Заповед № РД-47-2/ 28.06.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград за откриване на процедура по провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване по наем/ аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури както и за създаване и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за стопанската 2018/ 2019 г. 74.57 KB
29.06.2018г. На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи 74.00 KB
26.06.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 06 от 25 юни 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 121.50 KB
31.05.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 05 от 30 май 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 124.50 KB
02.05.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 04 от 26 април 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 108.00 KB
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 343"

 

     

_________________

_________________