НОВИНИ
 • 28.09.2017 г.
  Заповед № РД-08-374/ 27.09.2017г. на Директора на ОД "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за отдаване под наем на свободни пасища мери и ливади от ДПФ
  прочети >>
 • 28.09.2017 г.
  Заповед № РД-08-373/27.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от ДПФ
  прочети >>
 • 13.09.2017 г.
  ВАЖНО!!! Стартира приема на заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


28.09.2017г. УКАЗАНИЯ за изплащане от областна дирекция „Земеделие” Благоевград на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди 36.00 KB
28.09.2017г. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
25.09.2017г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 09 от 21септември 2017 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 132.00 KB
График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Септември 2017 г. 117.50 KB
04.09.2017г. П Р О Т О К О Л от проведен търг / първа тръжна сесия/ за отдаване под аренда на земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури, за стопанската 2017/2018 г 121.00 KB
04.09.2017г. Заповеди за изменение на състава на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за процедурата по създаване на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 4.35 MB
УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година 105.50 KB
21.08.2017г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 08 от 18 август 2017 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 97.50 KB
09.08.2017г. Заповед №РД-46-257/08.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за допълнение към заповед №РД-46-108/28.02.2017 г. за имоти от ДПФ за област Благоевград 98.09 KB
04.07.2017г. Заповеди за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за процедурата по създаване на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 4.15 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 326"

 


  

Национална Селска Мрежа