НОВИНИ
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 • 18.10.2016 г.
  ХІІ–то Национално изложение по животновъдство в гр. Сливен
  прочети >>
 • 12.10.2016 г.
  МЗХ стартира прием на декларации по схемата за намален акциз на горива
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


24.10.2016г. Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. Ноември 2016 г. 113.00 KB
29.08-28.10.2016г. Графици за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове в област Благоевград 133.45 KB
21.10.2016г. Решение АР-49-10/20.10.2016 г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 125.27 KB
10.10.2016г. Протокол от 30.09.2016г. от проведен търг, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ДПФ в област Благоевград 149.82 KB
04.10.2016г. Заповед №РД 46-444/30.09.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за допълване на Приложение №1 към Заповед №РД 46-324/14.05.2016 г. с имоти от ДПФ за включване в процедури за търг по реда на чл.37и, ал.13 и 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. 572.17 KB
30.09.2016г. Протокол от проведен търг (втора тръжна сесия) на земи от държавния поземлен фонд с НТП ниви от стопанската 2016/2017 г. в Област Благоевград 55.38 KB
29.09.2016г. Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. Октомври 2016 г. 119.00 KB
26.09.2016г. Решение АР-49-09/21.09.2016 г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки за проектиране. 68.40 KB
01.09.2016г. Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства 15.58 KB
30.08.2016г. Протокол на комисия назначена със Заповед № РД-08-205/22.08.2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград за избор на лицензиран оценител за изготвяне на пазарни оценки на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 102.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2


ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 306"

 


Национална Селска Мрежа