НОВИНИ
 • 03.04.2018 г.
  ВАЖНО за тютюнопризводителите
  прочети >>
 • 02.04.2018 г.
  Указания за реда и условията за вписване в Лозарския регистър
  прочети >>
 • 08.03.2018 г.
  Изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП)
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ново Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ 18.07 KB
03.04.2018г. Със Заповед № РД 46-178/ 29.03.2018г. на Румен Порожанов - Министър на земеделието, храните и горите са одобрени нови образци на заявления за утвърждаване на площадки и промяна предназначението на земеделски земи 53.14 KB
02.04.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 03 от 30 март 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 120.50 KB
30.03.2018г. График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Април 2018 г. 121.50 KB
ново На вниманието на кандидатите за директни плащания за 2018г. 70.23 KB
ново Заповед №РД 46-139 от 28.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г. 121.50 KB
ново Одобрен е окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2017 17.13 KB
01.03.2018г. Заповед № РД 46-140 от 01.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен за 2018 г слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 1.31 MB
ново Наръчник за кандидатстване за директни плащания- Кампания 2018 759.41 KB
ново Заповед № РД 09-192 от 28.02.2018 г. за започването на приема на заявления за подпомагане по мерките, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. за кампания 2018 224.25 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 337"

   Национална Селска Мрежа