НОВИНИ
 • 09.01.2019 г.
  Заповед № РД-69/ 09.01.2019г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на свободни имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади и документи за участие.
  прочети >>
 • 28.12.2018 г.
  Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на Националната програма по пчеларство (НПП)
  прочети >>
 • 10.12.2018 г.
  На специална конференция състояла се на 29-ти ноември 2018 г., в гр. София на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, бе връчен етикета „Ефективен CAF потребител“ за периода 2017 – 2018 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


16.01.2019г. График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Февруари 2019 г. 104.00 KB
09.01.2019г. Обява за откриване на процедура по чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2018/2019 година за област Благоевград. 30.50 KB
20.12.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 12 от 19 декември 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 116.50 KB
19.12.2018г. Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г. 16.42 KB
19.12.2018г. Заповед № РД 46-504 от 12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г. 247.85 KB
03.12.2018г. График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Декември 2018 г. 98.00 KB
23.11.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 11 от 21 ноември 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 114.50 KB
29.10.2018г. График за провеждане на Информационно-разяснителна кампания за област Благоевград. 41.00 KB
29.10.2018г. Нормативно определени срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно Глава пета „а“ „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за календарната 2019 година. 93.50 KB
22.10.2018г. Обява за откриване на процедура по чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2018/2019 година за област Благоевград. 200.10 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 348"

 

     

_________________

_________________