НОВИНИ
 • 01.10.2018 г.
  На 5 октомври 2018г. ще стартира приемът на документи за реализация на пазара на мляко и/или млечни продукти за земеделските стопани,
  прочети >>
 • 26.09.2018 г.
  На 30.09.2018г. изтича срокът, в който трябва да бъдат засети междинните култури, които могат да бъдат използвани от земеделските стопани, кандидатстващи за директни плащания за изпълнение на изискването за екологично насочени площи за Кампания 2018
  прочети >>
 • 18.09.2018 г.
  Заповед № РД-47-4/ 17.09.2018 г. на Директора на ОДЗ Благоевград за откриване на процедура (втора тръжна сесия) на свободни имоти от ДПФ и документи за участие.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


08.10.2018г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване (втора тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2018/2019 г. 122.50 KB
01.10.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 09 от 26 септември 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 124.50 KB
01.10.2018г. График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Октомври 2018 г. 105.50 KB
18.09.2018г. Обява за откриване на процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2018/2019 година както и за създаване и отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 20 год. за област Благоевград. 31.50 KB
Индикативен график за извършване на специализирани теренни проверки на територията на област Благоевград 238.50 KB
27.08.2018г. Списък на физически блокове за теренна проверка на територията на област Благоевград по общини. 169.19 KB
27.08.2018г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 08 от 22 август 2018 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 121.50 KB
15.08.2018г. Заповед № РД 09-757 от 10.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализирани проверки на физически блокове заявени за подпомагане за кампания 2018 г. 1.14 MB
10.08.2018г. Заповед № РД-46-395 от 08.08.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Глава седма "Ползване на земеделски земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2018-2019 г. представляващи неразделна част от заповедта, съгласно приложението 1.90 MB
09.08.2018г. Заповед № РД-08-110/17.05.2018г. на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград за пожароопасен сезон 2018 г. 78.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


БАНКОВИ СМЕТКИХаресва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 344"

 

     

_________________

_________________