НОВИНИ
 • 01.08.2017 г.
  Заповед № РД-08-143/ 31.07.2017г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/
  прочети >>
 • 29.05.2017 г.
  На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции
  прочети >>
 • 20.02.2017 г.
  Важно! Информационна кампания по директните плащания ще се проведе в област Благоевград
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


21.08.2017г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 08 от 18 август 2017 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 97.50 KB
09.08.2017г. Заповед №РД-46-257/08.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за допълнение към заповед №РД-46-108/28.02.2017 г. за имоти от ДПФ за област Благоевград 98.09 KB
04.07.2017г. Заповеди за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за процедурата по създаване на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 4.15 MB
Обяви за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ 527.08 KB
График за заседания на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 90.00 KB
19.07.2017г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 07 от 18 юли 2017 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 106.50 KB
14.07.2017г. Протокол за постъпилите оферти от лицензирани оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност, за изготвяне на наемни цени по пазарен механизъм на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 114.00 KB
03.07.2017г. П Р О Т О К О Л от 30.06.2016 г. за допълнително разпределяне на имоти от държавния поземлен фонд на притежателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Гоце Делчев 115.50 KB
03.07.2017г. П Р О Т О К О Л от 30.06.2016 г. за допълнително разпределяне на имоти от държавния поземлен фонд на притежателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Якоруда 309.50 KB
03.07.2017г. П Р О Т О К О Л от 30.06.2016 г. за допълнително разпределяне на имоти от държавния поземлен фонд на притежателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Сандански 208.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 325"

 


  

Национална Селска Мрежа