НОВИНИ
 • 17.09.2016 г.
  „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО“
  прочети >>
 • 09.09.2016 г.
  Търг с тайно наддаване /втора тръжна сесия/ за отдаване под аренда на свободните земеделски земи (едногодишни полски култури) от ДПФ за стопанската 2016-2017 г.
  прочети >>
 • 08.09.2016 г.
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на пасищни животни за стопанската 2016-2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


30.09.2016г. Протокол от проведен търг (втора тръжна сесия) на земи от държавния поземлен фонд с НТП ниви от стопанската 2016/2017 г. в Област Благоевград 55.38 KB
29.08-30.09.2016г. Графици за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове в област Благоевград 83.75 KB
26.09.2016г. Решение АР-49-09/21.09.2016 г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки за проектиране. 68.40 KB
01.09.2016г. Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства 15.58 KB
30.08.2016г. Протокол на комисия назначена със Заповед № РД-08-205/22.08.2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград за избор на лицензиран оценител за изготвяне на пазарни оценки на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 102.50 KB
26.08.2016г. Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. Септември 2016 г. 118.50 KB
22.08.2016г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 08 от 19 август 2016 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 92.59 KB
16.08.2016г. Покана за избор на оценител на земи от държавния поземлен фонд 79.00 KB
16.08.2016г. График за заседания на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2107 г. по общини 89.50 KB
15.08.2016 г. Заповед за стартиране на теренни проверки 2016 г., заедно с методиката за избор на ФБ и одобрени Указания за провеждането им. 9.14 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2


ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 306"

 


Национална Селска Мрежа