НОВИНИ
 • 20.02.2017 г.
  Важно! Информационна кампания по директните плащания ще се проведе в област Благоевград
  прочети >>
 • 26.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 30.11.2016 г.
  Областна дирекция "Земеделие" Благоевград обявява търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


24.02.2017г. Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. март 2017 г. 121.00 KB
22.02.2017г. Започна приемането на заявления за пашуване на територията на Национален парк "Пирин" 14.12 KB
20.02.2017г. Решение АР-49-02/17.02.2017 г. за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 99.00 KB
20.02.2017г. Разяснения за изискванията при подаване на заявления за директно подпомагане на площ за кампания 2017 година 398.03 KB
15.02.2017г. Заявление за участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ за календарната ………/…….. година 26.85 KB
15.02.2017г. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади 35.50 KB
15.02.2017г. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 37ж, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 36.50 KB
15.02.2017г. Декларация по чл. 37ж, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 18.09 KB
15.02.2017г. СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на чл.37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 20.05 KB
15.02.2017г. Споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ (приложение) 15.20 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2


ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 314"

 


  

Национална Селска Мрежа