НОВИНИ
 • 19.06.2015 г.
  ОБЯВА! Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград уведомява всички земеделски стопани на територията на областта...
  прочети >>
 • 15.06.2015 г.
  Откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за 2015-2016 г.
  прочети >>
 • 12.06.2015 г.
  Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9042750/12.06.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Об
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от проведен търг за отдаване на земи под наем и аренда от ДПФ за стопанската 2015/2016 г. за област Благоевград 364.54 KB
Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 33.50 KB
Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Началник" на Общинска служба по земеделие - Хаджидимово, Главна дирекция "Аграрно развитие" при Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград 101.00 KB
10.07.2015г. Областна дирекция "Земеделие" Благоевград ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Началник“ на общинска служба по земеделие Хаджидимово в Главна дирекция “Аграрно развитие“ 97.00 KB
Съобщение за избран изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” 31.00 KB
Протокол от работата на комисията за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, проведена по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 151.50 KB
Заповед на Министъра на земеделието и храните и Списъци на свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Благоевград. 866.98 KB
03.07.2015г. РЕШЕНИЕ АР-49-06/01.07.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 547.59 KB
Допълнителен прием на окончателни декларации по схемата за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери за гориво" 83.99 KB
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на тонер касети и консумативи за копирни и печатащи устройства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 641.24 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. »
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/26.09.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 88.26 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 20.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр.Благоевград  2700
ул."В.Коритаров"№2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс; 073/88 20 32
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 281"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа