НОВИНИ
 • 15.12.2014 г.
  Съобщение за избран изпълнител по Обществена поръчка
  прочети >>
 • 27.11.2014 г.
  Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9036653/26.11.2014 г. за възлагане на обществена поръчка ...
  прочети >>
 • 26.09.2014 г.
  1 октомври 2014 г. е крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на помощ de minimis
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Списъци на земите от Държавния поземлен фонд за отдаване под аренда за стопанската 2014/2015г. 262.92 KB
Заповед РД-08-008/22.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград за провеждане на таен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ за стопанската 2014/2015г. и Указания за необходимите документи по процедурата 216.29 KB
Благодарствено писмо от МЗХ до участниците в Системата за земеделска счетоводна информация 65.93 KB
Схеми за директни плащания 2015 г. 29.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец януари 2015 г. 280.00 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-12/18.12.2014 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 211.44 KB
ЗАПОВЕД №РД-08-168/02.12.2014 г.за класиране на първо и второ място на кандидати в проведен търг за продажба на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове 78.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-11/27.11.2014 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 274.88 KB
ново От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи" 38.50 KB
ново Заповед № РД46-408/18.11.2014г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Постоянно затревени площи“ /ПЗП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в едно с Приложение 1 – Методика за създаване на специализиран слой ПЗП и Приложение 2 – формуляр на възражение 3.20 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/26.09.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 88.26 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 20.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр.Благоевград  2700
ул."В.Коритаров"№2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс; 073/88 20 32
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 266"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа