НОВИНИ
 • 05.01.2018 г.
  Заповед РД-08-003/04.01.2018 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград, във връзка с откриване на процедура по чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на имоти с НТП пасища, мери и ливади от държавният поземлен фонд
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 28.09.2017 г.
  Заповед № РД-08-374/ 27.09.2017г. на Директора на ОД "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за отдаване под наем на свободни пасища мери и ливади от ДПФ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


28.12.2017г. График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Януари 2018 г. 121.00 KB
21.12.2017г. Протокол от проведен търг с тайно наддаване на МПС- частна държавна собственост по реда на Наредба № 7/ 14.11.1997 г. на МФ за продажба на движими вещи- частна държавна собственост 194.00 KB
20.12.2017г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 12 от 20 декември 2017 година ЗА: Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 122.50 KB
08.12.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ: На вниманието на всички кандидати по тръжна процедура с тайно наддаване за определяне на купувачи на движими вещи (моторни превозни средства) – частна държавна собственост обявена със Заповед № РД-08-566/ 27.11.2017 г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Благоевград. 22.78 KB
28.11.2017г. Заповед № РД-08-566/ 27.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи (моторни превозни средства) – частна държавна собственост. 64.40 KB
График за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника м. Ноември 2017 г. 123.00 KB
Заповеди по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград за определяне на състава на комисиите за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 г. и обявления на графиците за провеждане заседанията на комисиите по общини 2.02 MB
Протокол за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавня поземлен фонд в област Благоевград 517.62 KB
28.09.2017г. УКАЗАНИЯ за изплащане от областна дирекция „Земеделие” Благоевград на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди 36.00 KB
28.09.2017г. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 332"

   Национална Селска Мрежа