НОВИНИ
 • 25.11.2015 г.
  Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9048073/25.11.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  прочети >>
 • 24.11.2015 г.
  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Във връзка с прилагането на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и началото на новата 2015/2016 стопанска година, Ви уведимяваме, че:
  прочети >>
 • 05.11.2015 г.
  Заповед № РД-08-487/04.11.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Прием на заявления по схемите за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора, в периода от 23.11.2015 г. до 04.12.2015 г. 280.99 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-11/26.11.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 290.71 KB
Протокол от проведен търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за 2015/2016 г., във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ в област Благоевград 459.54 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-10/29.10.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 327.56 KB
Графици за провеждане на теренни проверки в област Благоевград 151.18 KB
ЗАПОВЕД № РД-08-477/16.10.2015г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 03.09.2015г. търг за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ 72.11 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-09/30.09.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 754.89 KB
Протокол на основание чл.47к, ал.7 и ал.8 от ППЗСПЗЗ от проведен търг за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ (втора тръжна сесия) 103.10 KB
От тук може да изтеглите електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация/заверка на земеделски стопани по реда на Наредба 3 / 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 430.62 KB
Списъци на свободни земи от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда /на втора тръжна сесия/ за стопанската 2015/2016 година 499.84 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Протокол на комисия за определяне размера на средното годишно рентно плащане за област Благоевград 829.02 KB
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/26.09.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 88.26 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 291"

 

 


ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА 2015/2016 СТОПАНСКА ГОДИНА 

Национална Селска Мрежа