НОВИНИ
 • 19.06.2015 г.
  ОБЯВА! Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград уведомява всички земеделски стопани на територията на областта...
  прочети >>
 • 15.06.2015 г.
  Откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за 2015-2016 г.
  прочети >>
 • 12.06.2015 г.
  Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9042750/12.06.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на канцеларски материали за нуждите на Об
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 247.89 KB
Графици за провеждане на теренни проверки в област Благоевград 76.62 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/27.08.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 552.57 KB
Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Началник" на Общинска служба по земеделие гр. Хаджидимово, Главна дирекция "Аграрно развитие" при Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград 52.51 KB
Образци на декларации по чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал.1 и по чл.58о, ал.2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, които следва да бъдат предавани по e-mail: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград 25.17 KB
Заповед № РД-08-264/ 29.07.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56е-56р от ППЗСПЗЗ за имот № 300013, мест. „Горничето“, земл. Марикостиново, общ. Петрич 398.32 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-07/30.07.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 252.61 KB
Протокол от проведен търг за отдаване на земи под наем и аренда от ДПФ за стопанската 2015/2016 г. за област Благоевград 364.54 KB
Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 33.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/26.09.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 88.26 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 20.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр.Благоевград  2700
ул."В.Коритаров"№2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс; 073/88 20 32
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 287"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа