НОВИНИ
 • 28.09.2017 г.
  Заповед № РД-08-374/ 27.09.2017г. на Директора на ОД "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за отдаване под наем на свободни пасища мери и ливади от ДПФ
  прочети >>
 • 28.09.2017 г.
  Заповед № РД-08-373/27.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от ДПФ
  прочети >>
 • 13.09.2017 г.
  ВАЖНО!!! Стартира приема на заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


12.12.2017г. Обявление за провеждане на второ заседание на комисиите по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на ПМЛ за календарната 2018 г. за община Гоце Делчев. 67.50 KB
12.12.2017г. Обявление за провеждане на второ заседание на комисиите по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на ПМЛ за календарната 2018 г. за община Гърмен. 87.00 KB
12.12.2017г. Обявление за провеждане на второ заседание на комисиите по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на ПМЛ за календарната 2018 г. за община Разлог. 33.01 KB
12.12.2017г. Обявление за провеждане на второ заседание на комисиите по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на ПМЛ за календарната 2018 г. за община Банско. 85.50 KB
12.12.2017г. Обява за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на община Струмяни за календарната 2018 г. 80.50 KB
12.12.2017г. Обява за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на община Благоевград за календарната 2018 г. 81.00 KB
12.12.2017г. Заповед за прекратяване на административното производство по чл. 37ж от ЗСПЗЗ относно сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на ПЛМ за календарната 2018 година за землището на с. Марчево, общ. Гърмен. 80.00 KB
12.12.2017г. Заповед за прекратяване на административното производство по чл. 37ж от ЗСПЗЗ относно сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на ПЛМ за календарната 2018 година за землището на с. Ковачевица, общ. Гърмен. 79.50 KB
08.12.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ: На вниманието на всички кандидати по тръжна процедура с тайно наддаване за определяне на купувачи на движими вещи (моторни превозни средства) – частна държавна собственост обявена със Заповед № РД-08-566/ 27.11.2017 г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» Благоевград. 22.78 KB
28.11.2017г. Заповед № РД-08-566/ 27.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи (моторни превозни средства) – частна държавна собственост. 64.40 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

тел./факс 073/88 20 32 

email: odzg_blagoevgrad
@mzh.government.bg
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 331"

 


  

Национална Селска Мрежа