НОВИНИ
 • 12.07.2016 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  прочети >>
 • 01.07.2016 г.
  Заповед № РД-08-094/09.06.2016г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/
  прочети >>
 • 16.05.2016 г.
  Важно за собствениците на земеделска и горска техника на територията на област Благоевград
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


19.07.2016г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 07 от 18 юли 2016 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 86.50 KB
06.07.2016г. Заповед № РД 09-484/05.07.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за удължаване на срока за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 126.22 KB
04.07.2016г. П Р О Т О К О Л от 01.07.2016 г. за допълнително разпределяне на имоти от държавния поземлен фонд на притежателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Разлог 83.03 KB
04.07.2016г. П Р О Т О К О Л от 01.07.2016 г. за допълнително разпределяне на имоти от държавния поземлен фонд на притежателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Якоруда 81.24 KB
01.07.2016г. Р Е Ш Е Н И Е № АР - 49 - 06 от 28 юни 2016 година на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 108.50 KB
29.06.2016г. Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. юли 2016 г. 37.72 KB
22.06.2016г. Заповед № РД-09-434/20.06.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 83.90 KB
Заповед № РД 46-324/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за допълване на Приложение № 1 към Заповед № РД 46-107/26.02.2016 г. във връзка с имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за област Благоевград 71.37 KB
Заповед № РД 46-107 от 26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, във връзка с чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ. Списъци на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Благоевград 455.13 KB
Заповед № РД 09-292/16.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, относно удължаване на срока за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн и срок за вписване в регистъра 14.21 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 302"

 


Национална Селска Мрежа