НОВИНИ
 • 15.12.2014 г.
  Съобщение за избран изпълнител по Обществена поръчка
  прочети >>
 • 27.11.2014 г.
  Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9036653/26.11.2014 г. за възлагане на обществена поръчка ...
  прочети >>
 • 26.09.2014 г.
  1 октомври 2014 г. е крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на помощ de minimis
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


РЕШЕНИЕ АР-49-04/30.04.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 331.19 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-03/26.03.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 409.40 KB
ново График за провеждане на срещи със земеделските стопани на територията на област Благоевград, за разясняване на схемите и мерките за директни плащания и ЕНП - екологично насочените площи за периода 2015 – 2020г. 46.00 KB
Заповед № РД 46-288 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 376.94 KB
Заповед № РД 46-287 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” /ПДП/ за Кампания 2014 г., част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 721.84 KB
СПИСЪК за свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на обл. Благоевград 51.00 KB
Заповед РД46-245/27.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014-2015г. на територията на обл. Благоевград 279.58 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-02/26.02.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 128.87 KB
Протокол от проведен търг за отдаване под аренда на земи от ДПФ ( втора тръжна сесия) 82.00 KB
ЗАПОВЕД №РД-08-040/12.02.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Благоевград за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ на територията на Област Благоевград 74.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/26.09.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 88.26 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 20.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр.Благоевград  2700
ул."В.Коритаров"№2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс; 073/88 20 32
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 274"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа