НОВИНИ
 • 11.01.2016 г.
  Заседание на Консултативния съвет по животновъдство в област Благоевград на 14.01.2016 г.
  прочети >>
 • 12.12.2015 г.
  Заповед № РД-08-503/11.12.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/
  прочети >>
 • 25.11.2015 г.
  Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9048073/25.11.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


РЕШЕНИЕ АР-49-01/27.01.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 514.55 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 203.50 KB
График за провеждане на срещи на земеделските производители с Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград и експерти от Дирекцията и от общинските служби по земеделие, във връзка със стартиране на Кампания по регистрация на заявленията за подпомагане 2016 г. 88.00 KB
Във връзка с преминаването на Контролно техническа инспекция – в ликвидация към Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, информираме всички заинтересовани лица 28.50 KB
Протокол от проведен търг на 05.01.2016 г., във връзка с чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване на пасища и мери и ливади от ДПФ за област Благоевград 212.18 KB
Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане/ПДП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 136.50 KB
От 23.12.2015 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2015 г. 36.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-12/15.12.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 412.09 KB
Протокол от работата на комисията за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, проведена по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки с предмет: „Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград” 673.74 KB
Съобщение за избран изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на горива и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Областна дирекция „Земеделие” 31.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Протокол на комисия за определяне размера на средното годишно рентно плащане за област Благоевград 829.02 KB
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/26.09.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 88.26 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 294"

 

 


ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА 2015/2016 СТОПАНСКА ГОДИНА 

Национална Селска Мрежа