НОВИНИ
  • 15.12.2014 г.
    Съобщение за избран изпълнител по Обществена поръчка
    прочети >>
  • 27.11.2014 г.
    Областна дирекция „Земеделие” Благоевград публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана №ID 9036653/26.11.2014 г. за възлагане на обществена поръчка ...
    прочети >>
  • 26.09.2014 г.
    1 октомври 2014 г. е крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на помощ de minimis
    прочети >>
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. Следваща страница >>
актуално


РЕШЕНИЕ АР-49-02/26.02.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 128.87 KB
Протокол от проведен търг за отдаване под аренда на земи от ДПФ ( втора тръжна сесия) 82.00 KB
ЗАПОВЕД №РД-08-040/12.02.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Благоевград за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ на територията на Област Благоевград 74.00 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-01/29.01.2015 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 263.34 KB
Списъци на земите от Държавния поземлен фонд за отдаване под аренда за стопанската 2014/2015г. 262.92 KB
Заповед РД-08-008/22.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград за провеждане на таен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ за стопанската 2014/2015г. и Указания за необходимите документи по процедурата 216.29 KB
Благодарствено писмо от МЗХ до участниците в Системата за земеделска счетоводна информация 65.93 KB
Схеми за директни плащания 2015 г. 29.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец януари 2015 г. 280.00 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-12/18.12.2014 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 211.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
РЕШЕНИЕ АР-49-08/26.09.2013 г. на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 88.26 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 20.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


АДРЕС:

гр.Благоевград  2700
ул."В.Коритаров"№2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс; 073/88 20 32
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 267"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа