24.04.2019

Документи от проведени тръжни процедури за отдаване под наем или аренда на едногодишни полски култури и трайни насаждения от Държавен поземлен фонд за стопанската 2016/2017 г. 241.59 KB
Документи от проведени тръжни процедури за отдаване под наем или аренда на едногодишни полски култури и трайни насаждения от Държавен поземлен фонд за стопанската 2014/2015 г. 7.27 MB
Заповед №РД46-107/ 06.03.2013 г. на Министъра на земеделието и храните за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем или аренда за земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2013/2014 г. 7.49 MB
Документи от проведени тръжни процедури за отдаване под наем или аренда на едногодишни полски култури и трайни насаждения от Държавен поземлен фонд за стопанската 2012/2013 г. 11.36 MB
Документи от проведени тръжни процедури за отдаване под наем или аренда на едногодишни полски култури и трайни насаждения от Държавен поземлен фонд за стопанската 2011/2012 г. 1.05 MB