25.11.2017

Регистрирани нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г. по марки и области 34.00 KB
Регистрирани нови зърнокомбайни от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. по марки и области 34.50 KB
Регистрирани нови колесни трактори от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. по марки и области 37.50 KB
Регистрирани нови телескопични и челни товарачи за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г. по марки и области 35.50 KB
Регистрирани нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г. по марки и области 31.00 KB
Регистрирана нови колесни трактори за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 37.50 KB
Регистрирана нови телескопични и челни товарачи за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 35.00 KB
Регистрирана нови зърнокомбайни за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 34.50 KB
Регистрирана нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 34.00 KB
Регистрирана нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 31.00 KB
Регистрирани нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 37.50 KB
Регистрирани нови колесни трактори от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 38.00 KB
Регистрирани нови зърнокомбайни за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 34.50 KB
Регистрирани нови телескопични и челни товарачи за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 36.00 KB
Регистрирани нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 34.50 KB
Справка за водачите придобили правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по области и категории 42.86 KB
Справка за водачите придобили правоспособност за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. по области и категории 33.97 KB
Регистрирани нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. по марки и области 31.00 KB
Регистрирани нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. по марки и области 34.00 KB
Регистрирани нови зърнокомбайни за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. по марки и области 34.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа