18.02.2018

Регистрирани нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. по марки и области 31.00 KB
Регистрирани нови зърнокомбайни от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по марки и области 34.50 KB
Регистрирани нови телескопични и челни товарачи за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. по марки и области 35.50 KB
Регистрирани нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. по марки и области 34.50 KB
Регистрирани нови колесни трактори от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по марки и области 38.00 KB
Регистрирани нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г. по марки и области 34.00 KB
Регистрирани нови зърнокомбайни от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. по марки и области 34.50 KB
Регистрирани нови колесни трактори от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. по марки и области 37.50 KB
Регистрирани нови телескопични и челни товарачи за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г. по марки и области 35.50 KB
Регистрирани нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г. по марки и области 31.00 KB
Регистрирана нови колесни трактори за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 37.50 KB
Регистрирана нови телескопични и челни товарачи за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 35.00 KB
Регистрирана нови зърнокомбайни за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 34.50 KB
Регистрирана нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 34.00 KB
Регистрирана нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. по марки и области. 31.00 KB
Регистрирани нови колесни багери и багер товарачи за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 37.50 KB
Регистрирани нови колесни трактори от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 38.00 KB
Регистрирани нови зърнокомбайни за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 34.50 KB
Регистрирани нови телескопични и челни товарачи за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 36.00 KB
Регистрирани нови верижни багери и мини багери за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по марки и области 34.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа