20.02.2018

ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ

 


Контакти на Националния компетентен орган и Националния орган по контрола в България

 

Законодателство

повече>>

 

Заявления за одобрение на несъществени изменения в спецификациите на ХТСХ „Филе Елена“, „Роле Трапезица“, „Луканка Панагюрска“ и „Кайсерован врат Тракия“

повече>>

ЗГУ Горнооряховски суджук

повече>>

 


ЗГУ"Българско розово масло"

повече >>


ХТСХ Филе Елена

повече>>

 

ХТСХ Пастърма говежда

повече>>

 

ХТСХ Кайсерован врат "Тракия"

повече>>

 

ХТСХ Роле "Трапезица"

повече>>

 

ХТСХ Луканка Панагюрска

повече>>


Заявление за ЗНП "Странджански манов мед"/"Манов мед от Странджа"

повече>>
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа