11.12.2017

ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ

 


Контакти на Националния компетентен орган и Националния орган по контрола в България

 

Законодателство

повече>>

 

Заявления за одобрение на несъществени изменения в спецификациите на ХТСХ „Филе Елена“, „Роле Трапезица“, „Луканка Панагюрска“ и „Кайсерован врат Тракия“

повече>>

ЗГУ Горнооряховски суджук

повече>>

 


ЗГУ"Българско розово масло"

повече >>


ХТСХ Филе Елена

повече>>

 

ХТСХ Пастърма говежда

повече>>

 

ХТСХ Кайсерован врат "Тракия"

повече>>

 

ХТСХ Роле "Трапезица"

повече>>

 

ХТСХ Луканка Панагюрска

повече>>


Заявление за ЗНП "Странджански манов мед"/"Манов мед от Странджа"

повече>>
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа