19.02.2018


Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 16.01.2018 година 239.06 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 19.12.2017 година 180.28 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 27.11.2017 година 208.03 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 13.11.2017 година 193.49 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 19.10.2017 година 179.34 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 02.10.2017 година 206.77 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 09.08.2017 година 225.83 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 06.07.2017 година 176.20 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 15.06.2017 година 255.78 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 19.05.2017 година 143.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа