16.12.2017

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ


Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 15.12.2017 г. 45.45 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 03.11.2017 г. 29.58 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 20.10.2017 г. 86.01 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 06.10.2017 г. 29.66 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 08.09.2017 г. 485.37 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 01.09.2017 г. 59.72 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 23.06.2017 г. 33.02 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 02.06.2017 г. 28.56 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 19.05.2017 г. 56.47 KB
Oтговори на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков на поставените въпроси от Десислава Танева, народен представител от ПГ на ГЕРБ 647.23 KB
Отговор на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставен въпрос на Парламентарен контрол - 16.12.2016 г. 45.00 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 02.12.2016 г. 69.57 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 21.10.2016 г. 178.29 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 24.06.2016 г. 96.41 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 20.05.2016 г. 35.79 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 01.04.2016 г. 31.67 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 18.03.2016 г. 86.67 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 12.02.2016 г. 48.82 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 05.02.2016 г. 25.89 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 04.12.2015 г. 83.02 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа