23.03.2018

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ


Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 26.01.2018 г. 80.90 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 15.12.2017 г. 45.45 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 03.11.2017 г. 29.58 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 20.10.2017 г. 86.01 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 06.10.2017 г. 29.66 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 08.09.2017 г. 485.37 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 01.09.2017 г. 59.72 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 23.06.2017 г. 33.02 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 02.06.2017 г. 28.56 KB
Отговори на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 19.05.2017 г. 56.47 KB
Oтговори на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков на поставените въпроси от Десислава Танева, народен представител от ПГ на ГЕРБ 647.23 KB
Отговор на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставен въпрос на Парламентарен контрол - 16.12.2016 г. 45.00 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 02.12.2016 г. 69.57 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 21.10.2016 г. 178.29 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 24.06.2016 г. 96.41 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 20.05.2016 г. 35.79 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 01.04.2016 г. 31.67 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 18.03.2016 г. 86.67 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 12.02.2016 г. 48.82 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 05.02.2016 г. 25.89 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа