21.08.2017

 • 18.08.2017 г.
  Получена е нотификация за партида яйчен прах с наличие на фипронил в България
  прочети >>
 • 18.08.2017 г.
  ДФЗ изплати близо 43,5 млн. лева за земеделски земи в НАТУРА 2000
  прочети >>
 • 18.08.2017 г.
  Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на средства по мярка 12 „Плащания по Натура 2000“
  прочети >>
 • 18.08.2017 г.
  БАБХ извърши 3000 извънредни проверки по Черноморието
  прочети >>
 • 18.08.2017 г.
  Приети са 1648 заявления за плащане по изпълнени договори от НПП 2017-2019
  прочети >>
 • 18.08.2017 г.
  Горски служители заловиха осем системни нарушители в незаконна сеч за три дни
  прочети >>
 • 16.08.2017 г.
  Няма опасни яйца и яйчни продукти на българския пазар
  прочети >>
 • 16.08.2017 г.
  Близо 60 хиляди проверки в горски територии от началото на юни – над 14 хиляди от началото на август
  прочети >>
 • 12.08.2017 г.
  Министър Румен Порожанов и зам.-министър Атанас Добрев откриха ловния сезон за прелетен дивеч
  прочети >>
 • 11.08.2017 г.
  Подписани са договори за 9,3 млн. лв. инвестиции в рибопреработвателни предприятия по Програмата за морско дело и рибарство
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа