18.02.2018

Новини

<< Обратно

20.01.2014 г.

Министър Греков: Обединението на пчеларските организации ще осигури по-добри пазари за българския мед

„Обединението на пчеларските организации ще осигури по-добри пазари на българските производители на мед”. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на среща в министерството с представители на няколко местни пчеларски организации. „Когато сте обединени ще може да произвеждате еднородни стоки и да осигурявате по-големи количества мед, което ще Ви гарантира сигурни позиции на външните пазари”, каза министърът.

 

Той заяви, че пчеларството е важен сектор за българското земеделие.”Вратите на Министерство на земеделието и храните са отворени за диалог със сектора”, допълни министърът.

 

Пчеларите споделиха проблеми, свързани с организацията на производствения процес, както и с опрашването и опазването на пчелните семейства.


Facebook Twitter

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа