18.10.2017

Новини

 • 16.10.2017 г.
  Зам.-министър Цветан Димитров: За страната ни е важно да продължи подпомагането на сектор „Тютюн“
  прочети >>
 • 14.10.2017 г.
  Зам.-министър Лозана Василева: Животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата de minimis
  прочети >>
 • 13.10.2017 г.
  Зам.-министър Лозана Василева ще открие изложението „Фермер Експо Раковски“
  прочети >>
 • 12.10.2017 г.
  Зам.-министър Цветан Димитров се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Монголия Дашжамц Батсайхан
  прочети >>
 • 11.10.2017 г.
  Зам.-министър Лозана Василева: Подходът ЛИДЕР се прилага успешно вече десет години у нас
  прочети >>
 • 10.10.2017 г.
  Проведе се Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство
  прочети >>
 • 10.10.2017 г.
  Министър Порожанов: Действаме по спешна инвентаризация, възлагане и усвояване на увредената от корояд дървесина
  прочети >>
 • 09.10.2017 г.
  МЗХГ организира Международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР
  прочети >>
 • 06.10.2017 г.
  1 тон риба и 24 км мрежи заловени при проверките на ИАРА през септември
  прочети >>
 • 05.10.2017 г.
  Министър Порожанов се срещна с посланика на САЩ Ерик Рубин
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа