24.03.2018

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

 
Национална асоциация на зърнопроизводителите  

 

Българската асоциация на търговците на агротехника


 

                                   

                      Асоциация на производителите на декоративни растения в България


Асоциация на млекопреработвателите в БългарияНационална млечна асоциацияАсоциация на месопреработвателите в България


Асоциация на свиневъдите в България


Национален браншови пчеларски съюз

Българска асоциация на производителите на  оранжерийна продукция


Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна


Федерация на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ)


Българска aсоциация на търговците на зърно и фуражи

Национална овцевъдна асоциация

 

Фондация за биологично земеделие "Биоселена"


Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България


Съюз на производители на комбинирани фуражи


Съюз на птицевъдите в България


Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България


 

Съюз на лесовъдите в България

Асоциация Български Пипер


Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост


 

 

Сдружение "Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните"


Асоциация на агроекологичните земеделски производители

Българска асоциация за растителна защита

 

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

 

                

Кампании и активизъм за животните в индустрията

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа