16.12.2017

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

 
Национална асоциация на зърнопроизводителите  

 

Българската асоциация на търговците на агротехника


 

                                   

                      Асоциация на производителите на декоративни растения в България


Асоциация на млекопреработвателите в БългарияНационална млечна асоциацияАсоциация на месопреработвателите в България


Асоциация на свиневъдите в България


Национален браншови пчеларски съюз

Българска асоциация на производителите на  оранжерийна продукция


Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна


Федерация на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ)


Българска aсоциация на търговците на зърно и фуражи

Национална овцевъдна асоциация

 

Фондация за биологично земеделие "Биоселена"


Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България


Съюз на производители на комбинирани фуражи


Съюз на птицевъдите в България


Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България


 

Съюз на лесовъдите в България

Асоциация Български Пипер


Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост


 

 

Сдружение "Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните"


Асоциация на агроекологичните земеделски производители

Българска асоциация за растителна защита

 

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

 

                

Кампании и активизъм за животните в индустрията

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа