23.03.2018

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

КОНКУРС за длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол” 132.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” – в отдел „Информационна сигурност и защита на класифицираната информация”, дирекция „Сигурност” 110.33 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Методология”, дирекция „Развитие на селските райони” 96.50 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за „старши експерт“ в отдел „Законодателство на Европейския съюз“, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ 98.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Растениевъдство“, дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ 85.00 KB
Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Информационна сигурност и защита на класифицираната информация“, дирекция „Сигурност“ 133.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Методология”, дирекция „Развитие на селските райони” 126.00 KB
Обявление на конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Законодателство на Европейския съюз“, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ 131.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Растениевъдство“, дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ 133.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Европейска координация”, дирекция „Европейска координация и международни отношения” “ 106.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа