23.08.2017

новини

 

 • 01.08.2017 г.
  Над 43 000 проверки в горите за два месеца
  прочети >>
 • 28.07.2017 г.
  Започна фестивал на виното в Бургас
  прочети >>
 • 28.07.2017 г.
  Иззети са 955 м мрежи и 80 кг риба само за 2 дни
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. Следваща страница >>
актуално


Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“

ново Разяснения по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР, съгласно чл. 24 ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 161 от 2016 г.“ 99.50 KB
ново Заповед № РД-250/16.08.2017 г. за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ обявена със заповед № РД-159/13.07.2017. 58.57 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. юли 2017 г. в България и ЕС 490.82 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 09 – 16.08.2017 г. 720.26 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 16.08.2017 г. (Бюлетин № 33/2017) 861.36 KB
ново Уведомление за стартиране на производство по издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за риболов в някои рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (допълнение на Заповед РД09-98/26.02.2016 г. на МЗХ за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или в зони от тях - целогодишна забрана). Публикувано на 16.08.2017 г. 152.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 02. – 09.08.2017 г. 772.96 KB
ново Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2 от 10.08.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите 105.50 KB
ново Информация за Заявления за одобрение на несъществени изменения в спецификациите на следните храни с традиционно специфичен характер: „Филе Елена“, „Роле Трапезица“, „Луканка Панагюрска“ и „Кайсерован врат Тракия“ 139.00 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. юни 2017 г. в България и ЕС 315.25 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа