23.03.2018

новини

 

 • 14.03.2018 г.
  Отворени са всички 7 процедури за близо 200 млн. лв. по подмярка 7.2. от ПРСР
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  Няма наводнени земеделски земи в Бургаско
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  При голям интерес премина информационната кампания на МЗХГ за обучение на земеделските стопани от цялата страна
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. Следваща страница >>
актуално

Информация за заявяване на участие в делегацията на Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган по време на визитата му в Китай, месец май 2018 г.

ФИПРОНИЛ В ЯЙЦА - СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, актуално към 05.10.2017 г.
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ“ И ОТЧЕТ ЗА 100 ДНИ


Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“


ново Заповед РД 09-259/22.03.2018 г. за ставкa за 2017 г. за схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци 191.53 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 21.03.2018 г. (Бюлетин №11/2018); 224.72 KB
ново Заповед РД 09-251/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за плодове- сливи и десертно грозде 191.45 KB
ново Заповед РД 09-250/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за схема за зеленчуци- основна група 191.43 KB
ново Заповед РД 09-249/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за схема за зеленчуци- зеле, дини, пъпеши 191.48 KB
ново Заповед РД 09-248/20.03.2018 г. за ставки за 2017 г. за обвързана подкрепа за плодове- основна група 191.63 KB
ново Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и разяснения по тях 257.31 KB
ново Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и разяснения по тях 241.99 KB
ново Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и разяснения по тях 229.23 KB
ново Покана за Национално изложение по животновъдство 27-29 април 2018 г. Сливен 267.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа