23.03.2018

Отчет за целите на администрацията на МЗХГ за 2017 г. 13.89 MB
Цели на администрацията на МЗХГ за 2018 г. 12.44 MB
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за 2014-2018 г. 211.94 KB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2017 г. 574.75 KB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 625.43 KB
Програма за управление на рискове и кризи в земеделието 230.44 KB
Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 2.76 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 2.49 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. 2.55 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. 1.91 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 1.39 MB
ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ за периода 2014-2018 г. 319.00 KB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. 2.35 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 2.07 MB
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България 2014-2018 19.10 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа